Δημιουργία του web site

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι έννοιες του Microsoft FrontPage, καθώς και ο τρόπος οργάνωσης μιας θέσης Ιστού. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσετε το Microsoft FrontPage για να δημιουργήσετε μια θέση Ιστού στην οποία θα προσθέσετε και θα διαγράψετε κάποιες Ιστοσελίδες.

2.1 Τα θεμέλια ενός web site
2.2 Κατασκευή της εισαγωγικής σελίδας
2.3 Καθορισμός των περιεχομένων της κεφαλίδας, του σώματος και του υποσέλιδου
2.4 Εισαγωγή αρχείων σε μια ιστοσελίδα
2.5 Αποθήκευση της δουλειάς σας
2.6 Προσθήκη νέας ιστοσελίδας
2.7 Προσθήκη υπάρχουσων ιστοσελίδων
2.8 Οργάνωση αρχείων
2.9 Χρήση της προβολής πλοήγησης
2.10 Διαγραφή μιας ιστοσελίδας
2.11 Δημιουργία ενός κυλιόμενου μηνύματος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ