BACK HOME FORWARD

Rd

rd <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=

Διαγράφει τον υποκατάλογο με όνομα <παράμετρος>, ο οποίος πρέπει να μη περιέχει αρχεία.

Για τη διαγραφή καταλόγων που περιέχουν αρχεία χρησιμοποιείται η εντολή deltree.

Παραδείγματα:

A:\> rd sub1

Διαγράφει τον υποκατάλογο με ένα όνομα sub1 ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον παρόντα κατάλογο και να μη περιέχει αρχεία. 

A:\> rd \sub1\sub1b

Διαγράφει τον υποκατάλογο με όνομα sub1b, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1 και να μη περιέχει άλλα αρχεία. 

A:\> rd b:\sub1

Διαγράφει από τον οδηγό b: τον υποκατάλογο με όνομα sub1, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κάτω από το root και να μη περιέχει αρχεία. 

A:\> rd b:\sub1\sub1b

Διαγράφει από τον οδηγό b: τον υποκατάλογο με όνομα sub1b, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1 και να μη περιέχει αρχεία.