BACK HOME FORWARD

Ren

ren <πηγή> <προορισμός>, όπου: <πηγή>=

και <προορισμός>=<αρχεία>

Αλλάζει το όνομα των αρχείων <πηγή> σε <προορισμός> (Τα αρχεία <πηγή> διαγράφονται)

Α) Τα αρχεία <προορισμού> δεν πρέπει να υπάρχουν.

Β) Τα αρχεία μεταφέρονται στον κατάλογο της <πηγής> και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο κατάλογο.

Γ) Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή ονομασίας καταλόγων.

Για το Β) και Γ) χρησιμοποιείται και η εντολή move.

Παραδείγματα:

A:\> ren *.txt *.doc

Αλλάζει το όνομα των αρχείων με τύπο txt σε τύπο doc (Τα αρχεία με τύπο txt διαγράφονται).

A:\> ren sub1\*.txt *.doc

Αλλάζει τον τύπο των αρχείων του καταλόγου sub1 σε doc.

A:\> ren b:*.txt *.doc

Αλλάζει τα αρχεία με τύπο txt του οδηγού b: δίνοντας το ίδιο όνομα και τύπο δοψ.

A:\> ren b:\sub1\*.txt *.doc

Αλλάζει τα αρχεία με τύπο txt του καταλόγου sub1 του οδηγού b: δίνοντας το ίδιο όνομα και τύπο doc.