BACK HOME FORWARD

Del ή Erase

del ή erase <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=

Διαγράφει από τη δισκέττα τα αρχεία με το όνομα <παράμετρος>.

Παραδείγματα:

A:\> del file1.txt

Διαγράφει από τον παρόντα κατάλογο το αρχείο file1.txt

A:\> del *.txt

Διαγράφει από τον παρόντα κατάλογο όλα τα αρχεία με τύπο txt.

A:\> del *.*

Εμφανίζει το μήνυμα:

All files in directory will be deleted!

Are you sure? (Y/N):

και αν η απάντηση είναι 'y', τα διαγράφει όλα από τον παρόντα κατάλογο.

A:\> del sub1\*.txt

διαγράφει από τον κατάλογο sub1 όλα τα αρχεία με τύπο txt.

A:\> del sub1\sub1a\*.txt

διαγράφει από τον κατάλογο sub1a, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1, όλα τα αρχεία με τύπο txt.

A:\> del b:*.txt

Διαγράφει από τη δισκέττα που βρίσκεται στον οδηγό b: τα αρχεία με τύπο txt.

A:\> del b:\sub1\*.txt

διαγράφει (από τη δισκέττα που βρίσκεται στον οδηγό b) όλα τα αρχεία με τύπο txt του καταλόγου sub1.

A:\> del b:\sub1\sub1a\*.txt

Διαγράφει (από τη δισκέττα που βρίσκεται στον οδηγό b:) από τον κατάλογο sub1a, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον κατάλογο sub1, όλα τα αρχεία με τύπο txt.

Del/ p ή erase/p <παράμετρος>, όπου <παράμετρος>=

Μας ρωτάει αν θέλουμε να διαγράψουμε τα αρχεία που ορίζει η <παράμετρος> και τα διαγράφει αν η απάντηση είναι 'y'.

Παράδειγμα:

A:\> del/p file1.txt

Εμφανίζει το μήνυμα:

Delete file file1.txt? (y/n):

Και αν η απάντηση είναι 'y' το διαγράφει από τον παρόντα κατάλογο.