BACK HOME FORWARD

Md

md <παράμετρος>, όπου <παράμετρος> =

Δημιουργεί τον υποκατάλογο με το όνομα που ορίζει η <παράμετρος>.

Παραδείγματα:

A:\ md sub1

Δημιουργεί κάτω από τον παρόντα κατάλογο έναν υποκατάλογο με όνομα sub1.

Αν αμέσως μετά δώσουμε την εντολή:

A:\>dir

θα εμφανιστούν πληροφορίες για τα αρχεία που περιέχονται στη δισκέττα και μια γραμμή που θα περιέχει πληροφορίες για τον κατάλογο sub1 (το όνομά του, στη θέση της επέκταση το <DIR> και την ημέρα και ώρα δημιουργίας του):

SUB1 <DIR> 25/10/94 12:22p

A:\> md sub1\sub1a

Δημιουργεί κάτω από τον παρόντα κατάλογο έναν υποκατάλογο με όνομα sub1 και κάτω από τον υποκατάλογο sub1 έναν υποκατάλογο με όνομα sub1a.

A:\> md b:sub1

Δημιουργεί κάτω από το root του οδηγού b: έναν υποκατάλογο με όνομα sub1.

A:\> md b:sub1\sub1a

Δημιουργεί κάτω από το root του οδηγού b: έναν υποκατάλογο με όνομα sub1 και κάτω από τον υποκατάλογο sub1 έναν υποκατάλογο με όνομα sub1a.