ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και ανοιχτό λογισμικό

Η ευκολία στην εύρεση ιδεών, λογισμικού και κώδικα που προσφέρει το διαδίκτυο οδήγησε τους υπεύθυνους ανάπτυξης προγραμμάτων στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία εμπορικού λογισμικού δεν είναι τελικά και τόσο αποδοτική εργασία. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι πιθανότατα πολλοί από τους ενδιαφερόμενους δε θα θέλουν να μπουν στη διαδικασία πώλησης, αγοράς και υποστήριξης του λογισμικού. Ένας άλλος λόγος είναι ότι όσο περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονται στην ανάπτυξη ενός συστήματος, τόσο γρηγορότερη είναι η αναβάθμισή του.

Με ποιόν τρόπο όμως μπορεί το ανοιχτό λογισμικό να φανεί χρήσιμο στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης; Η απάντηση είναι ότι τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες που προσφέρει το ανοιχτό λογισμικό δεν υπάρχουν στα εμπορικά συστήματα, ενώ ικανοποιούν πληρέστερα τις ανάγκες και τις λειτουργίες μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτού λογισμικού είναι προτιμώτερες από τα περισσότερα ιδιωτικά προγράμματα, είναι οι εξής:

Τα συστήματα ανοιχτού λογισμικού έχουν ελάχιστο ή καθόλου χρηματικό κόστος
Τα προγράμματα αυτά είναι συνήθως ανέξοδα, είτε πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από έναν είτε από χιλιάδες χρήστες. Επίσης, μειώνεται σημαντικά και το κόστος κατασκευής τους, καθώς οι υπεύθυνοι ανάπτυξης των συστημάτων έχουν πρόσβαση στις βιβλιοθήκες λογισμικού που θα χρειαστούν με μηδενικό κόστος.

Η υποστήριξη ενός συστήματος ανοιχτού λογισμικού ειναι δυνατόν να γίνει εκ των έσω
>Η υποστήριξη των προϊόντων ανοιχτού λογισμικού δεν ανήκει αποκλειστικά σε έναν και μόνο οργανισμό. Οποιοσδήποτε γνώστης του αντικειμένου μπορεί να δουλέψει για την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος. Έχοντας αυτήν την ευελιξία, οποιαδήποτε βιβλιοθήκη με προσωπικό ικανό να κατανοήσει τον πηγαίο κώδικα, μπορεί να ανακαλύψει ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους προκειμένου να προσαρμόσει το σύστημα στο περιβάλλον της, καθώς τα μέλη της γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τον οργανισμό και τις ανάγκες του.

Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ανοιχτού λογισμικού μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων χρηστών
Στα συστήματα ανοιχτού λογισμικού, η ευθύνη για την ικανοποίηση αναγκών των χρηστών μπορεί να μοιραστεί στο σύνολο της κοινότητας των βιβλιοθηκών. Ένα εμπορικό σύστημα, για παράδειγμα, δε μπορεί να υποστηρίζει τόσο παραθυρική όσο και μη παραθυρική διεπαφή χρήστη. Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης ενός προγράμματος ανοιχτού λογισμικού, όμως, μπορούν να συνεργαστούν και με άλλες ομάδες ανάπτυξης, ούτως ώστε να δημιουργηθούν εναλλακτικά περιβάλλοντα διεπαφής.Τα περιβάλλοντα αυτά διατίθενται στη συνέχεια ελεύθερα στο διαδίκτυο, προκειμένου να ενσωματωθούν και σε άλλα συστήματα ανοιχτού λογισμικού. Μ΄ αυτόν τον τρόπο, τα προγράμματα αναπτύσσονται πολύ ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

Στην εποχή μας τα προϊόντα λογισμικού διανέμονται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την παγκόσμια συνεργασία μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας, με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη ανάπτυξη ολοένα και πιο αποτελεσματικών συστημάτων. Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα μπορεί να επιτελέσει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης, καθώς τόσο τα συστήματα που βασίζονται στο ανοιχτό λογισμικό όσο και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες έχουν ως απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών τους.