10. Υπερβατικές συναρτήσεις

Για μια ακόμα φορά θα αναφερθούμε σε κάτι καινούργιο με εντελώς νέα ορολογία. Αν δεν έχετε μελετήσει τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα αυτό το κεφάλαιο, που εξηγεί με λεπτομέρεια το κάθε νέο στοιχείο. Ωστόσο, αν είστε εξοικειωμένοι με αυτόν μπορείτε να παραλείψετε τα αρχικά και να πάτε στο σημείο που αναλύεται το πρόγραμμα VIRTUAL5.CPP.

Ένας από τους όρους που θα αναφέρουμε είναι ο πολυμορφισμός, που σημαίνει "παρόμοια" όταν αναφερόμαστε στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Τα αντικείμενα είναι πολυμορφικά εάν έχουν μερικές ομοιότητες, αλλά εξακολουθούν να είναι διαφορετικά. Θα δούμε πως χρησιμοποιούνται στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό κατά την διάρκεια αυτού του κεφαλαίου.

Έχουμε ήδη αναφερθεί στην υπέρβαση τελεστών και συναρτήσεων, που είναι μια μορφή πολυμορφισμού, αφού σε κάθε κλάση η ίδια οντότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναφερθεί σε δύο ή περισσότερα πράγματα. Η χρήση των υπερβατικών (virtual) συναρτήσεων δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες στον προγραμματισμό κάποιων έργων, όπως αυτά που θα αναφέρουμε στα επόμενα δύο κεφάλαια.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο