9. Πολλαπλή Κληρονομικότητα

Στην έκδοση 2.0 της C++, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1989, η μεγαλύτερη προσθήκη στην γλώσσα ήταν η πολλαπλή κληρονομικότητα. Δηλαδή η δυνατότητα να κληρονομήσει μια υποκλάση δεδομένα και μεθόδους από περισσότερες από μια κλάσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στην πολλαπλή κληρονομικότητα καθώς και σε μερικές ακόμα προσθήκες στην γλώσσα. Τα τρία προγράμματα που θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν σε αυτό το κεφάλαιο θεωρούνται απαραίτητα για την πλήρη κατανόηση της πολλαπλής κληρονομικότητας.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο