8. Περισσότερη Κληρονομικότητα

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε ένα μοντέλο χρησιμοποιώντας τρόπους μεταφοράς για να παρουσιάσουμε την έννοια της κληρονομικότητας. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο για να παρουσιάσουμε ορισμένα πρόσθετα χαρακτηριστικά της κληρονομικότητας,όπως επίσης και τις δυνατότητες της. Η μελέτη και εκτέλεση των προτεινόμενων προγραμμάτων θεωρείται απαραίτητη για την πλήρη κατανόηση της κληρονομικότητας.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο