7. Κληρονομικότητα

Ένας από τους λόγους που χρησιμοποιείται η κληρονομικότητα είναι ότι μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε παλαιότερο κώδικα αλλά και μας δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης του παλαιού κώδικα αν αυτός δεν ταιριάζει απόλυτα στο έργο μας. Δεν θα πρέπει να ξεκινάμε ένα νέο πρόγραμμα από το μηδέν αφού μέρος του κώδικα επαναλαμβάνεται σε αρκετά προγράμματα και μπορούμε να χτίσουμε πάνω στον υπάρχοντα κώδικα. Ένας άλλος λόγος για να χρησιμοποιούμε την κληρονομικότητα είναι ότι ένα πρόγραμμα μπορεί να χρειάζεται αρκετές κλάσεις που είναι παρόμοιες ή ελαφρά διαφορετικές.

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον μηχανισμό της κληρονομικότητας και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ’ ένα πρόγραμμα.Μια εκτενέστερη παρουσίαση για το πως χρησιμοποιείται η κληρονομικότητα δίνεται σε επόμενα κεφάλαια όπου θα μελετήσουμε μερικές πρακτικές εφαρμογές του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού.

Η αρχή της κληρονομικότητας υπάρχει σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού και είναι ελαφρώς διαφορετική σε καθεμία. Η C++ επιτρέπει να κληρονομηθούν όλες ή ορισμένες από τις μεθόδους μιας κλάσης, να τροποποιηθούν, καθώς και να προστεθούν νέες που δεν είναι διαθέσιμες στην αρχική κλάση. Υπάρχει πλήρης ευελιξία, αλλά ως συνήθως, η μέθοδος που χρησιμοποιεί η C++ επιλέχτηκε για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση του κώδικα.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο