5. Ενσωμάτωση

Όπως αναφέρθήκε στο κεφάλαιο 1, ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός φαίνεται πολύ παράξενος σε προγραμματιστές με πείρα στον διαδικαστικό προγραμματισμό. Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, και ασχολείται με την ενσωμάτωση που είναι η τεχνική του "διαίρει και βασίλευε". Όπως έχουμε αναφέρει, υπάρχουν πολλοί νέοι όροι που χρησιμοποιούνται στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Θα μελετήσουμε αυτούς του όρους έναν κάθε φορά σε μια λογική σειρά.

Ενσωμάτωση είναι η διαδικασία της μορφοποίησης αντικειμένων, που θα μελετήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Ένα ενσωματωμένο αντικείμενο συχνά αναφέρεται ως αφηρημένος τύπος δεδομένων, που είναι αυτό με το οποίο ασχολείται ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Χωρίς την ενσωμάτωση, που σημαίνει την χρήση μιας ή περισσοτέρων κλάσεων, δεν υφίσταται αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Φυσικά υπάρχουν και άλλα στοιχεία του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού, αλλά ή ενσωμάτωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Η σειρά των προγραμμάτων που ακολουθούν θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε όλους τους νέους όρους, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της ενσωμάτωσης.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο