3. Δείκτες

Επειδή οι δείκτες είναι πολύ σημαντικοί τόσο στην C όσο και στην C++, σ’ αυτό το κεφάλαιο θα αναφέρουμε τα σημαντικότερα στοιχεία των δεικτών. Όσο εξοικειωμένος και αν είναι κανείς με τους δείκτες δεν θα έπρεπε να παραλείψει αυτό το κεφάλαιο διότι αναφέρονται και ορισμένα καινούρια πράγματα. Η μελέτη και η εκτέλεση των προγραμμάτων που ακολουθούν, όπως επίσης και η μελέτη της θεωρίας θα βοηθήσει στην πλήρη κατανόηση της χρήσης των δεικτών.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο