2. Σύνθετοι τύποι

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να μας δείξει τη χρήση των σύνθετων τύπων στη C++, όπως είναι η δομή, η κλάση και η ένωση. 'Οπως και στα προηγούμενα κεφάλαια έτσι και σε αυτό, η διδασκαλία αυτών των τύπων θα γίνει με τη βοήθεια των προγραμμάτων που ακολουθούν και, φυσικά, την επεξήγησή τους.

Προηγούμενο κεφάλαιο Περιεχόμενα βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο