Κεφάλαιο 13 - BITS και Χαρακτήρες

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τις δυνατότητες που έχει η γλώσσα C όσον αφορά στη διαχείρηση των χαρακτήρων και των bits. Περιέχει τους κώδικες τεσσάρων προγραμμάτων, από τα οποία τα δύο πρώτα αφορούν στην επεξεργασία των χαρακτήρων, ενώ τα άλλα δύο στο χειρισμό των bits. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο πρόγραμμα αποτελεί ένα παράδειγμα των δυνατοτήτων που παρέχει η C στην επεξεργασία των χαρακτήρων, ενώ το δεύτερο ασχολείται με τις κατηγορίες των χαρακτήρων. Τα δύο τελευταία προγράμματα κάνουν λόγο για τους τελεστές χειρισμού των bits και τους τελεστές ολίσθησης αντίστοιχα. Το κεφάλαιο 13 περιέχει τα εξής προγράμματα:

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο