Κεφάλαιο 11 - Εγγραφές και Ενώσεις

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τις εγγραφές και τις ενώσεις. Από τα έξι προγράμματα που περιέχονται τα τέσσερα πρώτα αναφέρονται στις εγγραφές. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο γίνεται λόγος για το τι είναι οι εγγραφές, στο δεύτερο για πίνακες εγγραφών, στο τρίτο για δείκτες και εγγραφές, αριθμητική δεικτών, δείκτες και πεδία εγγραφών, ενώ στο τέταρτο για πολυεπίπεδες εγγραφές. Τέλος, στα υπόλοιπα τρία προγράμματα παρουσιάζονται αντίστοιχα τα παρακάτω θέματα: τι είναι ενώσεις, εγγραφές, ενώσεις και TYPEDEF, Δυαδικά πεδία. Το κεφάλαιο 11 περιέχει τα εξής προγράμματα:

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο Επόμενο Κεφάλαιο