Κεφάλαιο 10 - Αρχεία Κειμένου

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τα αρχεία κειμένου. Σκοπός του είναι να διδάξει βασικά θέματα που αφορούν στα αρχεία κειμένου όπως η δήλωση αρχείου, το γράψιμο σε αρχείο, η ανάγνωση από αρχείο, η εκτύπωση αρχείου. Το πρώτο πρόγραμμα ασχολείται με έννοιες όπως η δήλωση, το άνοιγμα, το κλείσιμο αρχείων καθώς και το διαμορφωμένο γράψιμο σε αυτά. Το δεύτερο κάνει λόγο για γράψιμο σε αρχείο ανά χαρακτήρα, ενώ τα επόμενα τρία για ανάγνωση από αρχείο ανά χαρακτήρα, λέξη και γραμμή αντίστοιχα. Στα τελευταία δύο προγράμματα γίνεται λόγος για μεταβλητό όνομα και εκτύπωση αρχείου. Το κεφάλαιο 10 περιέχει τα εξής προγράμματα:

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο Επόμενο Κεφάλαιο