Κεφάλαιο 8 - Δείκτες

Το κεφάλαιο αυτό έχει σκοπό να διδάξει στον αναγνώστη θέματα σχετικά με τους δείκτες. Τα πρώτα δύο προγράμματα χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση ορισμών και κανόνων, οι οποίοι αφορούν στον τρόπο χρήσης των δεικτών. Το τρίτο ασχολείται με τους δείκτες ως παράμετροι συναρτήσεων, ενώ το τελευταίο πρόγραμμα κάνει λόγο γαι το πώς μπορούμε να χειριστούμε μια συνάρτηση μέσω δεικτών. Το κεφάλαιο 8 περιέχει τα εξής προγράμματα:

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο Επόμενο Κεφάλαιο