Κεφάλαιο 7 - Συμβολοσειρές και Πίνακες

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τις συμβολοσειρές και τους πίνακες. Μέσα από τους κώδικες έξι προγραμμάτων, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να μάθει για την αναγκαιότητα και τον τρόπο χρήσης των συμβολοσειρών και των πινάκων. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη διατύπωση ορισμών και τη διδασκαλία του βασικού χειρισμού των συμβολοσειρών. Το δεύτερο παρουσιάζει μερικές συναρτήσεις συμβολοσειρών, ενώ τα δύο επόμενα κάνουν λόγο για πίνακες ακεραίων και πραγματικών. Τέλος τα δύο τελευταία προγράμματα ασχολούνται με το πώς οι πίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή πολλαπλών δεδομένων από μια συνάρτηση και με πολυδιάστατους πίνακες αντίστοιχα. Το κεφάλαιο 7 περιέχει τα εξής προγράμματα:

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο Επόμενο Κεφάλαιο