Κεφάλαιο 6 - Ορισμοί Σταθερών και Μακροεντολών

Το κεφάλαιο αυτό έχει σαν σκοπό να διδάξει στον αναγνώστη έννοιες όπως οι σταθερές και οι μακροεντολές. Η διδασκαλία επιχειρείται μέσα από τούς κώδικες τριών προγραμμάτων, τα οποία αποτελούν παραδείγματα ορισμού σταθερών και μακροεντολών. Επίσης υπάρχουν ενδεικτικά ορισμένοι λανθασμένοι ορισμοί μακροεντολών γαι την αποφυγή λαθών και τέλος γίνεται λόγος για τις απαριθμητές μεταβλητές. Το κεφάλαιο 6 περιέχει τα εξής προγράμματα:

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο Επόμενο Κεφάλαιο