Κεφάλαιο 5 - Συναρτήσεις , Εμβέλεια Μεταβλητών

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες των συναρτήσεων και των μεταβλητών. Μέσα από τους κώδικες επτά προγραμμάτων διαπραγματεύεται θέματα όπως είναι ο τρόπος ορισμού των συναρτήσεων, τα είδη των μεταβλητών και η εμβέλειά τους, τα πρότυπα και η αναδρομή. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο πρόγραμμα καλύπτει τι απλές συναρτήσεις και τις τοπικές μεταβλητές, ενώ το δεύτερο μιλάει την επιστροφή της τιμής των μεταβλητών. Το τρίτο πρόγραμμα ασχολείται με τις συναρτήσεις με δήλωση τύπου. Το SCOPE.C είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα αυτού του κεφαλαίου καθώς κάνει λόγο για θέματα, που αφορούν στα είδη των μεταβλητών και την εμβέλειά τους. Το πρόγραμμα FLOATSQ2.C μιλάει για πρότυπα και τέλος στα τελευταία δύο προγράμματα γινεται λόγος για αναδρομή. Τα προγράμματα του κεφαλαίου 5 είναι τα εξής:

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο Επόμενο Κεφάλαιο