Κεφάλαιο 4 - Αριθμητικές και Λογικές Εκφράσεις

Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τις αριθμητικές και λογικές εκφράσεις. Μέσα από τους κώδικες έξι προγραμμάτων γίνεται λόγος για τη χρήση των διάφορων τελεστών, για τους διάφορους τύπους δεδομένων, για τη διαμόρφωση της εκτύπωσης των αποτελεσμάτων και για την κρυπτογραφική C. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο πρόγραμμα ασχολείται με τη χρήση των αριθμητικών τελεστών, το δεύτερο και το τρίτο με τους τύπους δεδομένων, ενώ το τέταρτο με τους μετατροπείς των δεδομένων. Τα δύο τελευταία κάνουν λόγο για τις λογικές εκφράσεις και την κρυπτογραφική C αντίστοιχα. Τα προγράμματα, τα οποία περιέχονται είναι τα εξής:

Σημείωση:Τα μεγέθη των διαφόρων τύπων μεταβλητών διαφέρουν ανάλογα με την υλοποίηση της C στην οποία εργάζεστε. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται παρακάτω αναφέρονται σε υλοποιήσεις ΙΒΜ συμβατών προσωπικών υπολογιστών.

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο Επόμενο Κεφάλαιο