Κεφάλαιο 2 - Γνωριμία με τη C

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα στη γλώσσα προγραμματισμού C. Περιλαμβάνει τους κώδικες έξι προγραμμάτων, από τα οποία τα τρία πρώτα είναι απλά παραδείγματα προγραμμάτων, ενώ τα άλλα τρία δίνουν στον αναγνώστη συμβουλές για θέματα όπως τη δήλωση μεταβλητών, την εμφάνιση αριθμών, την εισαγωγή σχολίων και την παραγραφοποίηση. Τα προγράμματα, τα οποία περιέχονται στο κεφάλαιο 2 είναι τα εξής:

Περιεχόμενα Βιβλίου Προηγούμενο Κεφάλαιο Επόμενο Κεφάλαιο