Κεφάλαιο 1 - Εκκίνηση

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη γλώσσα C. Σ' αυτό υπάρχουν βασικές έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου ο αναγνώστης να μπορέσει να κατανοήσει τη συγκεκριμένη γλώσσα προγαμματισμού και κατ' επέκταση να προχωρήσει στη δημιουργία προγραμμάτων με αυτή. Το κεφάλαιο αυτό περιέχει τον κώδικα του προγράμματος FIRSTEX.C, το οποίο είναι και η αφορμή για την διδασκλία των παρακάτω θεμάτων:

  • Τι είναι όνομα
  • Σχετικά με την υπογράμμιση
  • Λέξεις κλειδιά
  • Χρειαζόμαστε δεδομένα και πρόγραμμα
  • Το πρώτο πρόγραμμα (FRSTEX.C)

Περιεχόμενα Βιβλίου Επόμενο Κεφάλαιο