ΜΕΡΟΣ 3ο

Εφαρμογές των Πολυμέσων

  Αν και πολλές πλευρές της τεχνολογίας των πολυμέσων δεν έχουν ακόμα ωριμάσει, τα υπάρχοντα πεδία εφαρμογής των πολυμέσων είναι πάρα πολλά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δικτυακές εφαρμογές των πολυμέσων, οι οποίες αναμένεται να έχουν και τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθημερινή μας ζωή. Εκτός από αυτές τις εφαρμογές, σε αυτό το μέρος, θα αναφερθούμε και στην ιδιομορφία που παρουσιάζει η διαδικασία ανάπτυξης μιας εφαρμογής πολυμέσων. Θα δούμε τι είδους εργαλεία υπάρχουν ειδικά για αυτό το σκοπό και θα περιγράψουμε τον τρόπο χρήσης μερικών από αυτά.

 

Κεφάλαιο 8

Οι Εφαρμογές των Πολυμέσων

 

Κεφάλαιο 9

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων

 

Κεφάλαιο 10

AuthorWare Star

 

Κεφάλαιο 11

Macromedia Director