ΜΕΡΟΣ 2ο

Τεχνολογία των Πολυμέσων

    Όπως έγινε φανερό στο 1ο Μέρος, τα πολυμέσα είναι εκ φύσεως μια υβριδική τεχνολογία, η οποία συνδυάζει πολλές επί μέρους τεχνολογίες, που, ως ένα βαθμό, εξελίσσονται αυτόνομα.. Σε αυτό το Μέρος θα εμβαθύνουμε πρώτα στη βάση όλων αυτών των τεχνολογιών, την Ψηφιακή Αναπαράσταση της Πληροφορίας και στη συνέχεια θα δούμε τι έχει να προσφέρει η υπάρχουσα τεχνολογία σε κάθε ένα από τα συστατικά των πολυμέσων: στους τρόπους αναπαράστασης και συμπίεσης της πληροφορίας, στα αποθηκευτικά μέσα, στις πλατφόρμες για συστήματα πολυμέσων και τέλος, στα δίκτυα κατάλληλα για εφαρμογές πολυμέσων.

 

Κεφάλαιο 4

Ψηφιακή Αναπαράσταση της Πληροφορίας

 

Κεφάλαιο 5

Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video

 

Κεφάλαιο 6

Αποθηκευτικά Μέσα

 

Κεφάλαιο 7

Δίκτυα για Εφαρμογές Πολυμέσων