ΜΕΡΟΣ 1ο

Γνωριμία Με τα Πολυμέσα

  Τα τελευταία χρόνια ο όρος Πολυμέσα έχει χρησιμοποιηθεί πολύ, χωρίς να είναι η χρήση του πάντοτε δικαιολογημένη. Η δημοτικότητα των πολυμέσων και η ζήτηση τους από της αγορά, καθιστά απαραίτητο τον συσχετισμό όλων των νέων εφαρμογών με τα πολυμέσα. Σε αυτό το Μέρος θα περιγράψουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα πραγματικό σύστημα πολυμέσων και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν και κατά πόσο η δημοτικότητα των πολυμέσων είναι δικαιολογημένη σε σχέση με τη χρησιμότητα τους.

 

Κεφάλαιο 1

Τι είναι τα πολυμέσα

 

Κεφάλαιο 2

Χαρακτηριστικά Των Συστημάτων Πολυμέσων

 

Κεφάλαιο 3

Γιατί Είναι Τα Πολυμέσα Τόσο Δημοφιλή;