Εργαστήριο Πολυμέσων ΕΜΠ

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ


"ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ"

 

Αθήνα, Φθινόπωρο 1999

 

    Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2000

 

   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Πληροφορικής


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών