Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java

ΜΕΡΟΣ 1ο

Γνωριμία Με τα Πολυμέσα


Κεφάλαιο 1

Τι είναι τα πολυμέσα

Εισαγωγή

Ετυμολογία

Ορισμός

Χαρακτηριστικά

Αυτόνομα και Δικτυωμένα Πολυμέσα

Κεφάλαιο 2

Χαρακτηριστικά Των Συστημάτων Πολυμέσων

Τα συστήματα πολυμέσων ελέγχονται από υπολογιστή

Ολοκλήρωση

Ψηφιακή Αναπαράσταση

Αλληλεπιδραστικότητα (Interactivity)

Κεφάλαιο 3

Γιατί Είναι Τα Πολυμέσα Τόσο Δημοφιλή;

Η Διάδοση των Πολυμέσων

Η Σημασία Των Πολυμέσων

Πολυμέσα: Τεχνολογική Ώθηση ή Αγοραστική Ζήτηση

 

ΜΕΡΟΣ 2ο

Η Τεχνολογία των Πολυμέσων


Κεφάλαιο 4

Ψηφιακή Αναπαράσταση της Πληροφορίας

Τεχνικές Ψηφιοποίησης

Γενικές Αρχές Συμπίεσης

Κεφάλαιο 5

Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video

Κείμενο

Εικόνα

Ήχος

Video

Animation και video

Κεφάλαιο 6

Αποθηκευτικά Μέσα

Η Επιλογή Αποθηκευτικού Μέσου

Μαγνητικά Αποθηκευτικά Μέσα

Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

CD Πρότυπα

Κεφάλαιο 7

Δίκτυα για Εφαρμογές Πολυμέσων

Εισαγωγή Στα Δίκτυα

Τοπικά Δίκτυα

Wide Area Networks

 

ΜΕΡΟΣ 3ο

Εφαρμογές των Πολυμέσων


Κεφάλαιο 8

Οι Εφαρμογές των Πολυμέσων

Ταξινόμηση Των Εφαρμογών Πολυμέσων

Περιγραφή Μερικών Δικτυακών Εφαρμογών Πολυμέσων

Πεδία Εφαρμογών

Κεφάλαιο 9

Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων

Ιδιαιτερότητες των Εφαρμογών Πολυμέσων

Μεθοδολογία Ανάπτυξης

Εργαλεία

Κεφάλαιο 10

AuthorWare Star

Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία Προγραμματισμού στοAuthorWare Star 

Δυνατότητες των Design Icons

Διανομή της εφαρμογής

Κεφάλαιο 11

Macromedia Director

Βασικά Στοιχεία Προγραμματισμού στο Director

Εκτέλεση μιας ταινίας

Δημιουργία των Ηθοποιών

Εισαγωγή των Ηθοποιών στην Παρτιτούρα

Βασικές Τεχνικές Animation

Κείμενο

Ήχοι

Αλληλεπίδραση με τον Χρήστη

Διανομή της Εφαρμογής

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

TIFF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΜΠΙΕΣΗ JPEG

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

GIF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

JPEG - GIF

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΗΧΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

ATM

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ

ISDN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Virtual Reality & VRML

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ

PRIVACY - ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ