Πηγές της Virtual Reality

  

ΒΙΒΛΙΑ

 

Τα περισσότερα απευθύνονται στους λιγότερο τεχνικούς αναγνώστες, αλλά ορισμένα περιέχουν πολλές και καλές τεχνικές λεπτομέρειες. Πολλά περιέχουν και εκτελέσιμα προγράμματα σε δισκέτα, ορισμένα με κώδικα. Μερικά από τα εισαγωγικά βιβλία έχουν βιβλιογραφίες και λίστες εταιριών με προϊόντα ΕΠ, με φωτογραφίες.

 

Adventures in Virtual Reality, Tom Hayward, Que Books, 1993, ISBN 1-56529-208-1 (includes PC disk with VREAM world and other demos)

 

Artificial Reality II, Myron Krueger, Addison-Wesley, 1991, ISBN: 0-201-52260-8

 

Computers as Theatre, Brenda Laurel, Addison-Wesley, 1991

CYBERARTS: Exploring Art & Technology Edited by Linda Jacobson, Miller Freeman, Inc ISBN 0-87930-253-4

 

Cyberspace - First Steps, MIT Press, 1992 (collection of essays on VR), ISBN 0-262-52177-6

 

Flights of Fantasy, Programming 3-D Video Games in C++, Chris Lampton, Waite Group, 1993, ISBN 1-878739-18-2 (intro to flight simulators, includes excellent intro to fast polygon rendering techniques, etc, incl PC Disk w/source code)

 

Garage Virtual Reality, Linda Jacobson, SAMS, (to be published Oct 1993) ISBN 0-672-30389-2 (A how-to book for the home brew enthusiast) (incl PC Disk)

 

Silicon Mirage: The Art and Science of Virtual Reality, Steve Aukstakalnis & David Blatner, Peach Pit Press 1992,ISBN 0-938151-82-7

 

The Metaphysics of Virtual Reality, Heim, Michael, Oxford University Press, 1993. ISBN 0-19-508178-1

 

Virtual Reality, Howard Rheingold, Summit Books, 1991, ISBN 0-671-69363-8 (one of the first books on VR published. a bit dated now.)

 

Virtual Reality and the Exploration of Cyberspace, Francis Hamit, Sams Publishing, ISBN 0-672-30361-2. (incl PC disk and a very extensive bibliography)

 

Virtual Reality : Applications and Explorations ed. Alan Wexelblat, Academic Publishers, c1993. ISBN 0-12-745045-9

 

Virtual Reality Creations, Dave Stampe Bernie Roehl & John Eagan, Waite Group Press, 1993 ISBN 1-878739-39-5 (*the* book on Rend386)

 

Virtual Reality - En bog om den kunstige virkelighe (Danish Language) Christian Schade and Morten Steiniche. Borgens Forlag A/S, Denmark, march 1993. ISBN 87-418-6751-3

 

Virtual Reality Playhouse, Nicholas Lavroff, Waite Group Press, 1992 ISBN 1-878739-19-0 (includes PC disk, apps are at most WoW interactive animations)

 

Virtual Reality Systems, ed R.A.Earnshaw, M.A.Gigante, H.Jones.ISBN: 0 12 227748 Published April 1993.

 

Virtual Reality: Theory, Practice, and Promise, Sandra Heisle & Judith Roth, Meckler Corp, 1990 LC Call number BD331.V57 1991

 

Virtual Reality: Through the New Looking Glass, Ken Pimentel & Kevin Teixeira, Intel/Windcrest/McGraw-Hill, 1993 ISBN 0-8306-4064-9

 

Virtual Worlds and Multimedia ed. N. Magnenat Thanlmann & D. Thanlmann Wiley, c1993.

 

Virtual Worlds : A Journey in Hype and Hyperreality, Woolley, Benjamin. Blackwell, 1992. LC CALL NUMBER: BD331.W866 1992

 

 

  

SOFTWARE

 

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες λογισμικού ΕΠ : toolkits (σετ εργαλείων) και συστήματα authoring (συστήματα συγγραφής). Τα toolkits είναι βιβλιοθήκες προγραμματισμού κυρίως σε C και C++ που διαθέτουν ένα σετ λειτουργιών με τις οποίες ένας έμπειρος προγραμματιστής μπορεί να δημιουργήσει εφαρμογές ΕΠ. Τα συστήματα authoring είναι ολοκληρωμένα προγράμματα με γραφικές διαπροσωπίες για την δημιουργία κόσμων χωρίς την ανάγκη λεπτομερούς προγραμματισμού. Αυτές συνήθως περιλαμβάνουν ένα είδος γλώσσας περιγραφής (scripting) με την οποία περιγράφονται πολύπλοκες ενέργειες, είναι έτσι πιο εύκολος ο προγραμματισμός τους. Οι βιβλιοθήκες προγραμματισμού είναι γενικώς πιο ελαστικές και είναι πιο γρήγορες στην εκτέλεση από τα συστήματα authoring, αλλά πρέπει να είσαι ένας έμπειρος προγραμματιστής για να τις χρησιμοποιήσεις.

 

Προγράμματα Freeware (Δωρεάν)

 

Rend386 : βιβλιοθήκη και παίξιμο κόσμων για 386/486 DOS συστήματα. Διατίθεται μέσω FTP στην διεύθυνση : sunee.uwaterloo.ca

 

ACK3D : βιβλιοθήκη προγραμματισμού σε C για PC. Διατίθεται μέσω FTP στην διεύθυνση : ftp.u.washington.edu

 

Gossamer : πακέτο ΕΠ για APPLE Macintosh συστήματα. Διατίθεται μέσω FTP στην διεύθυνση : ftp.apple.com

 

Multiverse : σύστημα client/server για UNIX με X Windows. Διατίθεται μέσω FTP στην διεύθυνση : medg.1cs.mit.edu

 

MRToolkit : βιβλιοθήκη προγραμματισμού για συστήματα UNIX

 

VEOS : άλλο ένα toolkit προγραμματισμού για δικτυωμένα συστήματα UNIX. Διατίθεται μέσω FTP στην διεύθυνση : ftp.u.washington.edu

 

Προγράμματα

 

Virtual Reality Studio (VRS) : ονόμάζεται και "3D Construction Kit". Με ωραία διαπροσωπεία και απλή γλώσσα περιγραφής.

 

Lepton VR Data Modeling Toolkit : για DOS συστήματα.

 

Qd3d, 3dPane, και SmartPane : για Macintosh συστήματα.