ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Virtual Reality & VRML

 

Ιστορική Εξέλιξη

 

Αν και ο όρος VR είναι καινούριος για τους περισσότερους, οι ρίζες της χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Ήταν η εποχή που οι υπολογιστές ήταν ογκώδη μηχανήματα, κλεισμένα σε κλιματιζόμενα δωμάτια, με αποκλειστική εφαρμογή σε αριθμητικά προβλήματα. Κάποιοι, όμως, έβλεπαν λίγο μακρύτερα και συναισθάνονταν τις εφαρμογές, που μπορεί να είχαν γενικότερα. Ένας από αυτούς ήταν ο Douglas Engelbart, ηλεκτρονικός και τεχνικός radar του ναυτικού. Σκέφτηκε να συνδεθούν οι υπολογιστές με μία οθόνη, ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση κάθε ψηφιακής πληροφορίας σε οθόνη. Η ιδέα αυτή αρχικά αμελήθηκε, όμως η εξέλιξη των υπολογιστών, είχε ως συνέπεια να αναζητηθεί τρόπος οπτικοποίησης των πληροφοριών. Έτσι είχαμε τα πρώτα computer graphics μέχρι να φτάσουμε σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε VR.

 

Κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τις επόμενες δεκαετίες ήταν :

 

·        Οι φόβοι για έναν πυρηνικό πόλεμο, ώθησαν τον αμερικανικό στρατό στην ανάπτυξη radar τα οποία να μπορούν να απεικονίζουν πληροφορίες με κατανοητό από τον άνθρωπο τρόπο. Είχαμε την πρώτη real time απεικόνιση data.

 

·        Oι σχεδιαστές αεροσκαφών ζητούσαν τρόπους με τους οποίους οι computers να μπορούν να απεικονίζουν δεδομένα πτήσης.

 

·        Στις αρχές της δεκαετίας του 60 έγιναν προσπάθειες για εναλλακτικά του πληκτρολογίου μέσα ώστε οι υπολογιστές να χρησιμοποιηθούν στη ζωγραφική. Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών ήταν το light pen και το πρόγραμμα Sketchpath του Ivan Sutherland (1962).

 

·        Το 1970 εμφανίζεται το πρώτο mouse.

 

·        H αεροπορία πραγματοποιεί τις πρώτες προσπάθειες για προσομοίωση των συνθηκών πτήσεως που από την δεκαετία του ’80 με την εξέλιξη της πληροφορικής έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο.

 

·        Το 1976 με την ταινία Star Wars τα γραφικά υπολογιστών και κατ’επέκτασιν η VR εισάγεται στον κινηματογράφο.

 

·        H δεκαετία του ’80 σημαδεύεται από την ταχύτατη διάδοση των video games.

 

·        Aκολουθεί η NASA με την ανάπτυξη Virtual Εnviroments.

 

·        Tέλος την δεκαετία του ’90 εργαλεία VR εμφανίζονται και η VR με την γνωστή  μορφή της χρησιμοποιείται σαν μέσο διασκέδασης, επιστήμης κ.λ.π. Η εξέλιξη της πληροφορικής όλα αυτά τα χρόνια είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους της υλοποίησης τέτοιων εφαρμογών.