Οι Εφαρμογές των Πολυμέσων

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τα διάφορα είδη εφαρμογών πολυμέσων. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει με μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των εφαρμογών. Μεγαλύτερο βάρος θα δοθεί στα δικτυωμένα πολυμέσα, γιατί και μεγαλύτερη ποικιλία και ενδιαφέρον παρουσιάζουν αλλά και γιατί φαίνονται ικανά να αλλάξουν ριζικά το ρόλο του υπολογιστή στην καθημερινή μας ζωή. Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε τα σπουδαιότερα ήδη εφαρμογών και θα αναφερθούμε στα πεδία και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται.