World Wide Web Browsers

 

Αναμφίβολα το World Wide Web αποτελεί ένα από τα πλέον φιλόδοξα projects των ερευνητών που ασχολούνται με το Internet. Πρόκειται για μία υπηρεσία που επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση του δικτύου από το σύνολο των χρηστών ανεξάρτητα από την πείρα και τις σχετικές γνώσεις, η δημοτικότητα της οποίας αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Το WWW αποτελεί ίσως το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσει κάποιος την εξερεύνηση του δικτύου Internet. Απαραίτητα εργαλεία κάθε χρήστη για μία καλή “περιήγηση” μέσα σε αυτό είναι οι Web browsers, των οποίων οι δυνατότητες και ευκολίες περιγράφονται στην ενότητα αυτή. 

 

Εισαγωγή στους WWW browsers.

 

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι ο World Wide Web αναδεικνύεται σε υπηρεσία με τη μεγαλύτερη και πολυδιάστατη χρήση στο δίκτυο Internet. Τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αυτής, με το γραφικό περιβάλλον, τις multimedia δυνατότητες και την εξαιρετικά φιλική προσέγγιση προς τους χρήστες, την καθιστούν ένα εργαλείο επικοινωνίας με εξαιρετικά προσόντα. Ολοένα περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους σε ολόκληρο τον κόσμο αντιλαμβάνονται τις προοπτικές που διανοίγονται από την χρήση του Web, με αποτέλεσμα να προστίθενται συνεχώς νέες εταιρείες που παρέχουν πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα τους μέσω του World Wide Web. Εκτός από τις εταιρείες, ο WWW αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο πληροφόρησης, κάτι που αποδεικνύεται στην πράξη από το πλήθος των σελίδων με πληροφορίες και στοιχεία που υπάρχουν σε πολλούς από τους χιλιάδες υπολογιστές που έχουν συνδεθεί με αυτόν.

Αναμφίβολα, τον πρώτο λόγο για όλα αυτά έχουν οι χρήστες του Internet, οι οποίοι υποστήριξαν την ανάπτυξη του Web και καρπώνονται τις υπηρεσίες του. Προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του Web, χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα που ονομάζονται Web browsers και τα οποία αναλαμβάνουν την παρουσίαση των στοιχείων που υπάρχουν στις σελίδες του Web (Web pages). Τα προγράμματα αυτά αποκαλούνται συνήθως και προγράμματα πελάτη (client programs) για τον απλούστατο λόγο ότι ο Web, όπως και οι περισσότερες άλλωστε υπηρεσίες του Internet, βασίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πελάτης είναι ο Web Browser ο οποίος στέλνει κλήσεις προς τον εξυπηρετητή για αναζήτηση πληροφοριών.

Αρχικά, τα προγράμματα για την προβολή σελίδων του WWW ήταν αρκετά απλά, γιατί απλά ήταν και τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Όμως, η τεράστια ανάπτυξη του Web οδήγησε στον εμπλουτισμό της γλώσσας HTML (HyperText Markup Language, γλώσσα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή σελίδων στο Web) με νέα στοιχεία για την υποστήριξη καλύτερων γραφικών, πολυμέσων κ.λ.π. Eτσι, τα προγράμματα για Web browsing έπρεπε να υποστηρίξουν τα νέα αυτά στοιχεία προκειμένου να δώσουν στους χρήστες τους όλη τη νέα διάσταση των υπηρεσιών του World Wide Web. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για τους Web browsers είναι η ευκολία χρήσης τους. Ο Web είναι μία υπηρεσία του Internet που προσφέρει ευκολία αναζήτησης πληροφοριών, και κατά συνέπεια όλοι οι Web Browsers οφείλουν να είναι εύχρηστα εργαλεία “περιήγησης” μέσα στον ηλεκτρονικό χώρο του δικτύου χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες εκμάθησης από τους χρήστες τους.

Οι WWW browsers, τέλος, διακρίνονται σε text browsers και full graphic ή graphical browsers. Από αυτούς, οι text browsers συναντώνται σε περιβάλλον Unix και μπορούν να αναφέρονται είτε σε line-mode browsers είτε σε full-screen browsers. Οι graphical browsers, αντίθετα, επιτρέπουν πλήρη αξιοποίηση των multimedia δυνατοτήτων του Web και υποστηρίζονται πλέον και από ελληνικά συστήματα on-line υπηρεσιών. Πρόκειται για προγράμματα που προσφέρουν ανεύρεση και διάθεση πληροφοριών με γραφικό πλέον τρόπο χρήσης, προσφέροντας μεγάλη ευχρηστία στο ευρύ κοινό και δυνατότητες πολυμέσων. Η εμφάνισή τους οφείλεται στην έξαρση ποικίλλων δραστηριοτήτων στο χώρο του Web, η οποία δεν μπορούσε τελικά παρά να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης, ξεφεύγοντας έτσι από το text περιβάλλον και τo command line του Unix. 

 

Οι δημοφιλέστεροι WWW browsers.

 

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί ένα πλήθος από Web browsers για κάθε είδους περιβάλλοντος και ιδιαίτερα γραφικού. Οι browsers αυτοί χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό μεγέθους και δυναμικότητας. Η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον ενδιαφερόμενο χρήστη ορισμένα από τα πιο γνωστά προγράμματα. Φυσικά, δεν είναι μόνο τόσοι οι browsers που κυκλοφορούν σήμερα, αλλά επιλέχτηκαν αυτοί που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την ευχρηστία και την υποστήριξη της γλώσσας HTML. Προφανώς, από την παρακάτω παρουσίαση αποκλείστηκαν browsers που είτε δεν υποστηρίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά της γλώσσας αυτής που συναντώνται συχνά στις σελίδες του WWW είτε είναι δύσχρηστοι. Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι η παρουσίαση μόνο των ακόλουθων browsers δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλοι οι υπόλοιποι μειονεκτούν. Η επιλογή των ακόλουθων προγραμμάτων δεν αποκλείει την ύπαρξη και άλλων browsers που θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν στην παρακάτω παρουσίαση.

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι δεν υπάρχει κάποιος browser που να διαθέτει συγκεντρωμένα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά ώστε να τύχει της γενικής αποδοχής των χρηστών. Κάθε πρόγραμμα υπερτερεί σε ορισμένα σημεία και υστερεί σε άλλα. Το θετικό είναι ότι ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προγράμματα αυτά για κάποιο χρονικό διάστημα και να διαπιστώσει πρακτικά, στη χρήση, ποιο από αυτά ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του:

 

NCSA Mosaic

Ο πρώτος και γνωστότερος Web browser έχει συνδέσει το όνομά του με το World Wide Web. Μάλιστα πολλοί, θέλοντας να αναφερθούν σε Web Browsers, αναφέρουν το όνομα Mosaic, δείχνοντας κατά κάποιο τρόπο ότι το όνομα αυτό έχει γίνει συνώνυμο με την υπηρεσία του Web. Βέβαια, η εμπορική επικράτηση του προγράμματος ήταν σχεδόν καθολική στην αρχή, όταν δεν υπήρχαν ακόμη αξιόλογοι αντίπαλοι, αλλά στη συνέχεια τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο εύκολα.

Η λέξη mosaic (μωσαϊκό) έχει τις ρίζες της στην κλασική εποχή. Σήμερα, ένα μωσαϊκό είναι ένα διακοσμητικό σχέδιο ή εικόνα, το οποίο συνήθως απαρτίζεται από αναρίθμητα μικρότερα στοιχεία, όπως π.χ. ένα ψηφιδωτό. Η ιδέα συνδυασμού στοιχείων για τη δημιουργία ενός κατανοητού συνόλου φαίνεται πολύ φυσική για το πρόγραμμα με όνομα Mosaic, το οποίο φέρνει τάξη στο χάος της παρουσίασης πληροφοριών στο Internet. Δημιουργημένο από το Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστικών Εφαρμογών (National Center for Supercomputing Applications ή NCSA) στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόϊς, το Mosaic επαναπροσδιόρισε τον τρόπο εργασίας των χρηστών στο δίκτυο Internet. Η φανερή διαφορά του από το βασιζόμενο μέχρι τότε σε χαρακτήρες σύστημα επικοινωνίας με το δίκτυο, που είχαμε αρχικά συνηθίσει κατ’ ανάγκη να βλέπουμε λόγω της προσομοίωσης τερματικών vt-100, ήταν πραγματικά εκπληκτική.

Στις πρώτες του εκδόσεις το Mosaic υστερούσε σε υποστήριξη των χαρακτηριστικών της γλώσσας HTML, με αποτέλεσμα πολλοί χρήστες να στραφούν σε άλλους Web browsers προκειμένου να έχουν πλήρη υποστήριξη των νεότερων χαρακτηριστικών της γλώσσας αυτής. Στις τελευταίες όμως εκδόσεις η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά και το Mosaic δεν υστερεί σε υποστήριξη της HTML σε σχέση με άλλα γνωστά προγράμματα. Η ευκολία χρήσης του προγράμματος είναι ικανοποιητική, επιτρέποντας στο χρήστη να κάνει συνδέσεις δίνοντας απλώς και μόνο τη διεύθυνση με την οποία αυτός επιθυμεί να συνδεθεί. Η παραμετροποίηση του προγράμματος είναι κορυφαία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο χρήστη να καθορίσει λεπτομερώς τη συμπεριφορά του προγράμματος. Το Mosaic παρέχει ενσωματωμένη υποστήριξη για αποστολή μηνυμάτων (Mail) καθώς και ανάγνωση νέων του Usenet. Το περιβάλλον για το τελευταίο είναι ικανοποιητικό, αν και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι επιλογές των ομάδων νέων (newsgroups) δεν είναι ο καταλληλότερος. Τέλος, ο χρήστης του προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει FTP και Gopher sites, ενώ τα αρχεία του μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν στο δίσκο του υπολογιστή του.

 

Netscape Navigator

Το Netscape είναι ένα παράδειγμα προγράμματος που μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατόρθωσε να κυριαρχήσει στο χώρο του. Οι κατασκευαστές του, αφού αποχώρησαν από την ομάδα κατασκευής του Mosaic, δημιούργησαν μία νέα εταιρεία και κυκλοφόρησαν το πρόγραμμα Netscape Navigator, το οποίο κατάφερε να γίνει με την αρχική του κιόλας έκδοση ιδιαίτερα δημοφιλές στους χρήστες του World Wide Web. Eνα από τα στοιχεία που βοήθησαν την αποδοχή του προγράμματος από τους χρήστες είναι η πληρότητά του στην υποστήριξη της γλώσσας HTML. Από τις πρώτες του εκδόσεις υποστηρίζει πολλά από τα νέα χαρακτηριστικά της γλώσσας, ενώ στις πιο πρόσφατες εκδόσεις είναι από τους κορυφαίους browsers στον τομέα αυτό, υποστηρίζοντας όλα τα στοιχεία εκείνα της HTML που συνθέτουν πολύπλοκες σελίδες του Web. Εκτός όμως από πληρότητα στην υποστήριξη της HTML, το Netscape είναι και εξαιρετικά απλό στη χρήση του, γεγονός που εκτιμούν ιδιαίτερα οι πολυάριθμοι χρήστες του.

Από πλευράς δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, το πρόγραμμα δεν έχει σημαντικές ελλείψεις, διαθέτοντας έτσι όλα όσα χρειάζεται ένας χρήστης. Μπορεί να μεταφέρει αρχεία και να τα αποθηκεύσει στο δίσκο του χρήστη ενώ έχει και τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα σημεία που επισκέπτεται κάθε φορά ο τελευταίος. Η παραμετροποίηση του προγράμματος είναι απλή, γίνεται από ένα παράθυρο πολλαπλών διαλόγων και καλύπτει ένα ευρύ πλήθος παραμέτρων. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα από το Netscape ο χρήστης μπορεί να στείλει μηνύματα (Mail) και να διαβάσει τα νέα του Usenet με ένα καλό interface. Επίσης, εκτός από σελίδες του Web, ο χρήστης του προγράμματος έχει τη δυνατότητα να προσπελάσει FTP και Gopher sites.

 

Microsoft Internet Explorer

Με την εμφάνιση στην αγορά του λειτουργικού συστήματος Windows 95, η αμερικανική εταιρεία Microsoft παρουσίασε και την πρώτη έκδοση του Internet Explorer, ενός απλού Web browser ο οποίος παρέχεται ελεύθερα από την εταιρεία αυτή για χρήση μέσω του γραφικού περιβάλλοντος εργασίας Windows 95. Η χρήση του Internet Explorer δεν προβληματίζει ιδιαίτερα τους χρήστες του, αφού πρόκειται για έναν εξαιρετικά απλό browser που επιτρέπει στον καθένα να συνδεθεί εύκολα. Από πλευράς παραμετροποίησης διαθέτει τα βασικότερα στοιχεία αλλά η υποστήριξη της HTML γλώσσας δεν είναι η καλύτερη δυνατή, αφού δεν υποστηρίζει πίνακες και άλλα προχωρημένα χαρακτηριστικά της.

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει συνδέσεις FTP και Gopher με δυνατότητα αποθήκευσης των αρχείων στον υπολογιστή του χρήστη, δεν διαθέτει όμως υποστήριξη για ανάγνωση των νέων του Usenet. O Internet Explorer είναι μεν ένας απλός και λειτουργικός Web browser που διατίθεται δωρεάν με τα Windows 95 αλλά έχει ελλείψεις σε σχέση με άλλα δυναμικότερα προγράμματα του χώρου. Νεότερες εκδόσεις του προγράμματος αυτού που ακολούθησαν αργότερα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ελλείψεων και των αδυναμιών της αρχικής έκδοσης.

 

Wollongong Emissary

Το Emissary αποτελεί ένα σύνολο υπηρεσιών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ένας πολύ καλός Web browser, υποστήριξη αποστολής και λήψης μηνυμάτων (Mail), υποστήριξη ανάγνωσης νέων του Usenet καθώς και Telnet. Oλα αυτά σε ένα πρόγραμμα με κύρια χαρακτηριστικά του τη λειτουργικότητα αλλά και το γενικότερο ευχάριστο περιβάλλον του προγράμματος, το οποίο προδιαθέτει το χρήστη να εργαστεί με άνεση. Το περιβάλλον του προγράμματος έχει όμορφη όψη, με μεγάλα και ευχάριστα πλήκτρα, ενώ ταυτόχρονα είναι αρκετά λειτουργικό.

Ως Web browser, το πρόγραμμα εργάζεται ικανοποιητικά σε όλα τα σημεία του. Υποστηρίζει FTP και Gopher συνδέσεις και τα αρχεία που μεταφέρει ο χρήστης μπορεί να τα αποθηκεύσει στο δίσκο του υπολογιστικού του συστήματος. Γενικά, οι ρυθμίσεις που δέχεται το πρόγραμμα αφορούν σε θέματα του περιβάλλοντος και των συνδέσεων. Οι άλλες υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα είναι εξαιρετικές στη λειτουργία τους και καλύπτουν τις ανάγκες του χρήστη χωρίς αυτός να χρειάζεται άλλα προγράμματα. Σε κάθε υπηρεσία το περιβάλλον διαμορφώνεται ανάλογα, διατηρώντας πάντα τη λειτουργικότητά του.

Με άλλα λόγια, το Emissary είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί κάποιος χρήστης του Internet. Ο Web browser είναι αρκετά καλός, με ελάχιστες ελλείψεις, οι υπόλοιπες υπηρεσίες δουλεύουν ικανοποιητικά και η γενικότερη εμφάνιση του προγράμματος είναι αρκετά μελετημένη και ευχάριστη για εργασία. 

 

Quarterdeck Internet Suite

Η πρόταση της Quarterdeck περιλαμβάνει, εκτός από Web browser, και άλλες εφαρμογές που χρειάζεται ένας χρήστης για την πρόσβασή του στο Internet, προσφέροντας έτσι μία ολοκληρωμένη λύση για τους μελλοντικούς χρήστες. Συγκεκριμένα, μαζί με το Quarterdeck Mosaic, στο Internet Suite περιλαμβάνονται FTP και Telnet client πρόγραμμα καθώς και πρόγραμμα για ανάγνωση και διαχείριση νέων του Usenet και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο Web browser του πακέτου αυτού, το Quarterdeck Mosaic, είναι αρκετά λειτουργικός και εύκολος στη χρήση του. Μάλιστα, για διευκόλυνση των χρηστών εκείνων που δεν γνωρίζουν τη σύνταξη κάθε πρωτοκόλλου που υποστηρίζει ο συγκεκριμένος browser, υπάρχει ο URL Helper, ένα παράθυρο στο οποίο ο χρήστης επιλέγει τον τύπο της σύνδεσης που θέλει (HTTP, FTP, Gopher κ.λ.π.), και το πρόγραμμα του ζητεί τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε τύπο σύνδεσης. Αναμφίβολα, το χαρακτηριστικό αυτό βοηθάει αρκετά και προσθέτει στην ευχρηστία του προγράμματος. Η αρχική έκδοση του προγράμματος όμως δεν υποστηρίζει πλήρως τα νεότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας HTML, ελλείψεις οι οποίες βέβαια βελτιώνονται σε νεότερες εκδόσεις αυτού.

Οι υπόλοιπες εφαρμογές του πακέτου λειτουργούν ικανοποιητικά και χωρίς προβλήματα. Ο FTP client διαθέτει βάση διευθύνσεων με δημοφιλή FTP sites η οποία μπορεί να εμπλουτιστεί από τον χρήστη. Σε κάθε σύνδεση, στο αριστερό μέρος της οθόνης, σχηματίζεται η δομή των καταλόγων (directories) του υπολογιστή στον οποίο έχει συνδεθεί ο χρήστης καθώς αυτός “κινείται” μέσα στο περιβάλλον του, επιτρέποντάς του έτσι να μεταβεί ευκολότερα σε όποιον κατάλογο αυτός επιθυμεί. Ο Telnet client λειτουργεί χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο πρόβλημα, ενώ ο Usenet και E-mail client αποτελεί ένα ιδιαίτερα εύχρηστο πρόγραμμα που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στο ταχυδρομείο του χρήστη αλλά και στις ομάδες νέων (newsgroups) που τον ενδιαφέρουν. Γενικά, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των χρηστών στο θέμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των νέων του Usenet.

 

Hot Java

Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στο Internet είναι γνωστά και περιορισμένα στον αριθμό. Αν κάποια στιγμή αναπτυχθεί κάποιο καινούργιο πρωτόκολλο (κάτι που γίνεται συνεχώς στο Internet) το οποίο ο browser δεν “αναγνωρίζει”, τότε προφανώς δεν μπορεί να το χειριστεί. Κατά συνέπεια, ο κατασκευαστής του browser αυτού θα πρέπει να βγάλει μια καινούργια έκδοση του προγράμματός του, στην οποία να υπάρχει ενσωματωμένο το νέο πρωτόκολλο και η οποία θα πρέπει να διανεμηθεί στους χρήστες κ.ο.κ.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τα αντικείμενα αυτά καθαυτά. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι Web browsers που κυκλοφορούν σήμερα μπορούν να απεικονίσουν εικόνες γραφικών σε μορφή GIF. Αν η εικόνα είναι σε κάποιο άλλο format, ο browser δεν μπορεί να τη χειριστεί από μόνος του. Το μόνο που μπορεί να γίνει στην περίπτωση αυτή, είναι να έχει ο χρήστης κάποιο άλλο πρόγραμμα που να μπορεί να χειριστεί το συγκεκριμένο format και να παραμετροποιήσει τον browser του ώστε να το καλεί κάθε φορά που θα συναντά κάποιο αρχείο αυτής της μορφής. Η λύση αυτή δεν είναι πάντα εύκολη ή αποτελεσματική και, βεβαίως, προϋποθέτει πάντα την ύπαρξη αυτού του τρίτου προγράμματος που θα είναι σε θέση να χειριστεί το συγκεκριμένο format. Ακόμα και έτσι, όμως, τα δεδομένα που μπορούν να απεικονιστούν από έναν “παραδοσιακό” browser περιορίζονται σε κείμενο, γραφικά, χαμηλής ποιότητας ήχο και video. Και στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί κάτι πολύ σημαντικό: η απεικόνιση εδώ είναι απόλυτα στατική, ο χρήστης δηλαδή βλέπει αυτό που έχει ετοιμάσει κάποιος άλλος, δεν μπορεί όμως να το αλλάξει, δεν έχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το αντικείμενο.

Ο Hot Java είναι ένας νέος τύπος browser που αναπτύχθηκε από την εταιρεία SUN με σκοπό την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης με το αντικείμενο στο χρήστη. Με τη χρήση του Hot Java ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιονδήποτε τύπο εφαρμογής, από εξομοιώσεις (simulations) επιστημονικών πειραμάτων στο χώρο της φυσικής ή της χημείας, για παράδειγμα, έως παιχνίδια και interactive διαφημίσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις (αλλά και πολλές άλλες) ο χρήστης μπορεί να “συνομιλήσει” άμεσα με το αντικείμενο και να προσδιορίσει τη συμπεριφορά του. Επιπρόσθετα, ο τελευταίος δεν έχει ανάγκη κανενός είδους πρόσθετου λογισμικού για να χειριστεί μια καινούργια εφαρμογή ή έναν νέο τύπο αρχείου. Το απαραίτητο λογισμικό είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή, στο απομακρυσμένο “αντικείμενο” το οποίο καλείται μέσω του Hot Java και μεταφέρεται διάφανα στον υπολογιστή του χρήστη όπου και εκτελείται αυτόματα.

Βεβαίως όλα αυτά δεν γίνονται με κάποιον μαγικό τρόπο. Η δύναμη πίσω από τον Hot Java βρίσκεται στο ότι και ο browser ο ίδιος αλλά και οι εφαρμογές στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω αυτού είναι γραμμένες σε μια νέα γλώσσα που αναπτύχθηκε από την SUN και ονομάζεται Java. Στην ουσία, πρόκειται για μια απλοποιημένη, ασφαλή και εύκολα μεταφερόμενη (portable) μορφή της C++, το βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι αυτό που ονομάζεται “architecture-neutral distribution format”, κάτι το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι μια εφαρμογή γραμμένη σε Java μπορεί να εκτελεστεί άμεσα σε οποιονδήποτε τύπο υπολογιστή, χωρίς καμία μετατροπή, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για PC, Macintosh, Amiga ή κάποιο σύστημα Unix.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στον Hot Java και τους “παραδοσιακούς” browsers έγκειται στο ότι ενώ οι τελευταίοι έχουν ενσωματωμένες όλες τις λεπτομέρειες για τα διαφορετικά πρωτόκολλα, τύπους αρχείων και λειτουργίες που απαιτούνται για την “πλοήγηση” μέσα στο Web, ο Hot Java δεν “καταλαβαίνει” από μόνος του κανένα πρωτόκολλο και κανέναν τύπο αρχείου. Oλες οι σχετικές πληροφορίες περιέχονται στις εφαρμογές που καλεί ο χρήστης μέσω του Hot Java και οι οποίες εκτελούνται στον τοπικό του υπολογιστή, ανεξάρτητα από τον τύπο του και χωρίς αυτός να διακινδυνεύει προβλήματα με ιούς και οποιονδήποτε άλλο τύπο καταστροφικού κώδικα, κάτι που θα αποτελούσε απόλυτα λογική αναστολή σε άλλες περιπτώσεις.

 

Lynx και www

Η ανάπτυξη του World Wide Web τα τελευταία χρόνια ήταν εξαιρετικό φαινόμενο. Υπεύθυνη για την ανάπτυξη αυτή και το ενδιαφέρον των χρηστών είναι βέβαια η φύση των hypertext συνδέσμων. Η εξερεύνηση του Web είναι εντελώς διαφορετική από την χρήση οποιουδήποτε άλλου εργαλείου του Internet, κάνοντας την αναζήτηση της πληροφορίας ευχάριστη και συχνά παραγωγική εμπειρία. Στην αποδοχή του Web βοήθησε επίσης και η ολοένα αυξανόμενη χρήση των graphical browsers, θαυμάσιων γραφικών προγραμμάτων όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Δυστυχώς όμως, οι χρήστες συστημάτων Unix δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους προγράμματα εξαιτίας της προσομοίωσης τερματικών vt-100. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούνται οι λεγόμενοι text browsers, με κυριότερους εκπροσώπους τον www και τον Lynx.

Ο www είναι ένας text browser ο οποίος λειτουργεί σε κατάσταση γραμμής (line-mode browser), που σημαίνει ότι στέλνει πληροφορίες στο τερματικό του χρήστη κατά μία γραμμή την φορά. Οι σύνδεσμοι (links) αναπαρίστανται εδώ με αριθμούς δίπλα σε λέξεις ή φράσεις, τους οποίους μπορεί να εισάγει ο χρήστης στη γραμμή εντολών στο κάτω μέρος. Φυσικά, πρόκειται για μία “πρωτόγονη” μέθοδο πρόσβασης στο World Wide Web η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει σε καμία περίπτωση εφαρμογές πολυμέσων.

Πιο πολύ προσεγγίζει την ιδέα του hypertext ένας άλλος text browser, o Lynx, ο οποίος συναντάται στη συντριπτική πλειοψηφία των συστημάτων Unix. Ο Lynx προσφέρει ιδιαίτερη ευελιξία στο βασικό περιβάλλον του προηγούμενου browser www. Αυτός λειτουργεί σε κατάσταση πλήρους οθόνης (full screen browser), δηλαδή μπορεί να εμφανίσει χαρακτήρες σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης έχοντας έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πιο σύνθετου περιβάλλοντος. Οι αριθμοί που προσδιορίζουν τους συνδέσμους στον στάνταρ www εδώ δεν υπάρχουν, ενώ οι ίδιοι οι σύνδεσμοι εμφανίζονται με έντονες (bold) λέξεις. Οι πληροφορίες στις οποίες αυτοί οδηγούν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή (π.χ. εικόνα, ήχο, γράφημα κ.λ.π.) αλλά ο Lynx, ως text browser, εμφανίζει μόνο κείμενο. Το περιβάλλον επικοινωνίας του Lynx είναι γενικά σαφές και πιο εύκολο στην ανάγνωση. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα καλύτερα υλοποιημένο περιβάλλον επικοινωνίας σε προσομοίωση vt-100 από αυτό του Lynx.