Εφαρμογές στην Παιδεία – COMPUTER AIDED LEARNING (C.A.L.)

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η δημιουργία του πρώτου υπολογιστή, μπορούμε να πούμε, ότι ήταν μία επανάσταση για την εποχή μας ανάλογης διάστασης με της βιομηχανικής στην αρχή του αιώνα μας. Αυτό αποφαίνεται παρατηρώντας τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας από τότε μέχρι σήμερα και αναλογιζόμενοι μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό.

            Η χρήση του πρώτου υπολογιστή μπορεί να μη φαίνεται τόσο σημαντική βλέποντάς τη ως ένα μεμονωμένο γεγονός, συνδέοντάς τη όμως με το παρόν και το αναμενόμενο μέλλον βλέπουμε τη σημασία του.

            Η εμφάνιση των CD-ROM, των πολυμέσων και του Internet είναι ένα σύνολο σταθμών αυτής της εξέλιξης. Η ζωή μας έχει γίνει πιο εύκολη, πιο απλή, πολύ πιο διασκεδαστική και οι σκέψεις μας, τα όνειρά μας, που πριν κάποιες δεκαετίες φαίνονταν ουτοπία, σήμερα βλέπουμε ότι μπορούν να γίνουν πράξη.

            Κάπου εδώ μπορούμε να δούμε την εμφάνιση του Computer Aided Learning (CAL). Εκμάθηση λοιπόν με τη χρήση υπολογιστή. Υπάρχουν προγράμματα για παιδιά, μεγάλους, για την εργασία μας, για την Ιατρική και για άλλες πολλές επιστήμες, προγράμματα που αν δεν ψάξει κανείς να βρει, ούτε που φαντάζεται ότι μπορεί να υπάρχουν.

            Η εμφάνιση του Computer Aided Learning, λοιπόν, γίνεται με την ταυτόχρονη εμφάνιση των πολυμέσων, την μεταμόρφωση δηλαδή ενός απλού υπολογιστή σε μηχανή πολλών δυνατοτήτων, συνδυασμού εικόνας και ήχου και επικοινωνίας με το άλλο άκρο της Γης μέσω του Internet. Eτσι μπορούμε να πούμε πως το CAL είναι απόρροια της τεχνολογίας πολυμέσων, είτε ότι στη σκέψη, στην ιδέα του CAL και πως αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, μαζί με άλλες παρόμοιες πρωτοποριακές ιδέες, έφεραν την επανάσταση που λέγεται πολυμέσα.

 

Computer Distance Learning (C.D.L.)

 Αρχίζοντας την αναφορά μας στο CAL πρέπει να αναφέρουμε τη μεγάλη συμβολή του δικτύου Internet σ’ αυτό, όπου μέσω αυτού μπορείς να παρακολουθήσεις μαθήματα πανεπιστημίων ή και απλά σχολικά, αρκεί να είσαι κατά κάποιο τρόπο συνδρομητής σ’ αυτά και να αποκτήσει τελικά τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή απολυτήριο, για τη δεύτερη περίπτωση. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την Αυστραλία, μία αχανή ήπειρο, όπου λόγω των τεράστιων αποστάσεων που έχουν πολλά σπίτια τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα μεγάλα αστικά κέντρα, μέσω του δικτύου παραδίδονται μαθήματα σε μικρούς μαθητές σχολείου, όσο και σε μεγάλους που θέλουν να αποκτήσουν πανεπιστημιακή μόρφωση.

Επίσης πολλά πανεπιστημιακά τμήματα έχουν σελίδες στο Web, οι οποίες περιέχουν απλά άλυτα ή και λυμένα θέματα ασκήσεων για διάφορα μαθήματα, ανάλογα με το πανεπιστήμιο (π.χ. τηλεπικοινωνίες), όπου ο καθένας μπορεί να εξασκηθεί περαιτέρω, έχοντας βέβαια πρώτα παρακολουθήσει κάποια μαθήματα για το αντίστοιχο θέμα ή έχοντας διαβάσει κάποια αντίστοιχα βιβλία.

Παρόμοια πανεπιστήμια έχουν sights για Computer Distance Learning (CDL), το οποίο είναι ένα είδος CAL, συγκεκριμένα όμως πρόκειται για εκμάθηση μέσω υπολογιστή από απόσταση.

Τέτοιο είναι και το Texas University στο Austin το οποίο μέσω ενός κέντρου τηλεμάθησης (tele-learning center) παραδίδει μαθήματα όπως Επιστήμη Υγείας, Τεχνολογική μόρφωση, Ισπανικά, Γερμανικά και ειδικά Aλγεβρα. (http://www.utexas.edu)

Το Oregon State University παραδίδει μαθήματα Θαλάσσιας Βιολογίας και Ωκεανογραφίας με on-site εργαστηριακές δραστηριότητες, τρεις φορές την εβδομάδα. (http://www.orst.edu/fe/fe.htm)

Το Arizona State University μέσω καλωδιακής ή δημόσιας τηλεόρασης, δορυφόρου, βιντεοταινιών και cd-rom παραδίδουν μαθήματα σε φοιτητές, σε μακρινές αποστάσεις. (http://www-distlearn.pp.asu.edu/)

Tο Central Metropolitan College στην Αυστραλία δίνει επαγγελματικής μόρφωσης θέματα και μαθήματα, για διδασκαλία είτε μέσω του δικτύου, είτε με αλληλογραφία. (http://ocln.cmctafe.wa.edu.au/prntbase.htm)

Το Columbia Southern University παραδίδει προγράμματα διπλώματος σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια και τις επιχειρήσεις. (http://www.colsouth.edu/distance_education.htm)

Το Harvard Extension School προσφέρει μαθήματα διαφόρων επιπέδων μέσω του Internet. Οι τάξεις αυτές χρεώνονται σαν credit για το Harvard Extension University. (http://lab.dce.harvard.edu/~dep)

To National Extension College παραδίδει μαθήματα για το σπίτι, με την υποστήριξη κάποιου επιμελητή, με σκοπό την εκμάθηση για το κολέγιο και για άλλους οργανισμούς εκπαίδευσης. (http://www.nec.ac.uk/gcontents.html)

Το Spectrum Universal Learning Network παραδίδει on-line μαθήματα με θέμα ‘τεχνολογία και computers’. (http://www.vu.org/)

 

Θα αναφερθούμε τώρα σε κάποια πανεπιστήμια πιο εκτεταμένα δίνοντας περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά.

 

·         OPEN UNIVERSITY

 Το Open University (OU) με δικτυακή διεύθυνση την http://www-cs.open.ac.uk/computing/computing.html, είναι ένα τμήμα που προσφέρει ορισμένα μαθήματα μέσω του internet, αντικαθιστώντας έτσι τις κλασσικές μεθόδους εκμάθησης από απόσταση. Οι φοιτητές στέλνουν τις εργασίες τους χρησιμοποιώντας email. Αυτές διορθώνονται ηλεκτρονικά και επιστρέφονται πάλι μέσω email. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν ακόμα ηλεκτρονικό conferencing και το World-Wide Web, ως μέρος της διαδικασίας εκμάθησης, για τα online μαθήματα.

Η παρακολούθηση ενός συνηθισμένου OU course (μάθημα του Open University) συμπεριλαμβάνει υποστηριζόμενη distance learning, το οποίο σημαίνει διάβασμα στο σπίτι, στο δικό σου χρόνο, χρησιμοποιώντας για κάθε συγκεκριμένο μάθημα τα κατάλληλα υλικά, όπως πειραματικά kits για το σπίτι, βιντεοταινίες, κασέτες. Αυτά τα υλικά στέλνονται ή ταχυδρομικώς ή με courier, ενώ για μερικά μαθήματα κάποια υλικά μπορεί επίσης να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικώς. Για όλη τη διάρκεια του μαθήματος θα υπάρχει και ένας επιμελητής, ορισμένος από το πανεπιστήμιο. Αυτός θα παρέχει συμβουλές μέσω τηλεφώνου ή αλληλογραφίας ή και σε live διδασκαλίες. Επιπρόσθετα θα κάνει λεπτομερή σχόλια για καθεμία από τις Tutor Marked Assignments (TMAs) τις οποίες πρέπει να παραδώσεις, ώστε σε συνδυασμό με τις τελικές εξετάσεις να προκύψει ο βαθμός του μαθήματος.

Επιπρόσθετα με τα παραπάνω η παρακολούθηση ενός OU course συνεπάγεται την επικοινωνία με τον επιμελητή σου και τους συμμαθητές μέσω email και electronic conferencing, παράδοση των εργασιών μέσω email και συμμετοχή σε ηλεκτρονικές διδασκαλίες από το σπίτι.

Oλα τα παραπάνω κάνουν τη διδασκαλία μέσω του internet κατάλληλη για εκείνους που ζούνε μακριά από τα κέντρα διδασκαλίας του OU στο UK, την Ιρλανδία και την ηπειρωτική δυτική Ευρώπη ή για εκείνους που λόγω του επαγγέλματός τους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στα κέντρα αυτά.

Οι τελικές εξετάσεις πάντως πρέπει να δοθούν σε κάποιο από τα κέντρα του OU ή αν είναι διατεθειμένος ο φοιτητής μπορεί πληρώνοντας τα έξοδα να εξεταστεί σε κάποιο τοπικό πανεπιστήμιο.

Τα OU courses είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε ενήλικο οπουδήποτε, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού υπόβαθρου, αρκεί να έχουν το πτυχίο proficiency της αγγλικής γλώσσας.

Το προπτυχιακό μάθημα Μ206 θα υπάρξει μόνο για το 1998 στις εξής περιοχές: UK, Ιρλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ελβετία.

Το 1998 λοιπόν το Department of Computing του OU θα αρχίσει τη διδασκαλία ενός νέου εισαγωγικού computing μαθήματος, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα SmallTalk. Tο μάθημα αυτό είναι το Μ206-Computing : an object-oriented approach. Με 5100 εγγραφόμενους στο UK και την Ευρώπη, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο object-oriented μάθημα στον κόσμο. Είναι σχεδιασμένο για διδασκαλία μέσω του internet με την πλήρη χρήση multimedia : το Web, computer conferencing, email, paper texts, interactive cd-rom και ένα ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον προγραμματισμού.

Επίσης υπάρχουν και μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία μάλιστα οδηγούν σε απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος.

Αυτά είναι τα εξής :

 

Μ880  : Software engineering

M861  : Computer architecture and operating systems

M865  : Project management

M866  : Relational database systems

M867  : User interface design and development

M868  : Object-oriented software and technology

M869  : An introduction to formal system specification

M874  : Software development for networked applications using Java

T821    : Digital telecommunication systems

DM862: Intensive prolog

DM863: Introduction to common Lisp programming for artificial intelligence

DM871: Intelligent systems: analysis and design

M801  : The MSc project and dissertation

 

Oλα τα μαθήματα που προαναφέραμε απαιτούν, για τη δυνατότητα πρόσβασής τους μέσω του δικτύου, ένα IBM PC (ή συμβατό) με ελάχιστες απαιτήσεις να είναι 486SX, 16 Mb RAM, Windows ’95, Hdd 40Mb, mouse, printer, double speed CD-ROM drive, 28.8 Kbaud modem.

 

·         Eugene Public School District 4J

 Το Eugene Public School District 4J με την παρακάτω διεύθυνση στο δίκτυο http://www.CyberSchool.4J.lane.edu/About/About.html, το οποίο δεν είναι ακριβώς σχολείο, αλλά μία συλλογή από μαθήματα γυμνασιακού επιπέδου, τα οποία διδάσκονται ολοκληρωτικά μέσω του internet, σε μαθητές σε όλο τον κόσμο και παίζουν τον ρόλο credits.

Το σχολείο βρίσκεται στη Eugene, στο Oregon, με 18.000 μαθητές σε 4 high, 8 middle και 28 elementary σχολεία. Θέλοντας να αξιοποιήσει τις τεχνολογικές ευκαιρίες που προσφέρει το internet, με σκοπό τη βελτίωση της μόρφωσης των μαθητών, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ‘95-’96 η περιφέρεια δοκίμασε το Internet-based Cyberschool, που προσφέρει μαθήματα στους παραπάνω μαθητές, όσο και σε άλλους, στον υπόλοιπο κόσμο.

To Cyberschool ικανοποιεί τις απαιτήσεις ελαστικού προγραμματισμού και προσφέρει ποικιλία.

Οποιοσδήποτε μαθητής, οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να πάρει μέρος στο Cyberschool, με την προϋπόθεση ότι έχουν πρόσβαση, μέσω ενός υπολογιστή, σε κόμβο του internet και διαθέτουν το κατάλληλο browser software.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα παρακάτω:

 

Επιστήμη :

·         Cell Biology-Cybercell 1

·         Classification of Organisms

·         DNA and GENES 1

·         Ecosystems

·         Evolution

·         Human Genetics

 

Μαθηματικά :

·         Advanced Placement Calculus 1

·         CyberStat 1

 

Social Studies :

·         Advanced Placement United States Government & Politics 1

 

Αγγλικά :

·         Advanced Placement Composition

·         Advanced Placement English 1

·         Bring Literature to Life with Visual Arts 1

·         Classic Literature of the Western World 1

·         Communication & Gender

·         Creative Writing

·         English as a Second Language 2

·         Heroes 1

·         Heroes 2

·         Horror Literature 1

·         Writing Creatively


Παγκόσμιες Γλώσσες:

·         Spanish IV-1

·         Spanish IV-2

 

·         Mindquest Learning Network

 Συνεχίζουμε με το Mindquest Learning Network το οποίο μπορούμε να βρούμε στο δίκτυο στη διεύθυνση : http://www.mindquest.bloomington.k12.mn.us/ ή στην: http://www.mindquest.org/index.html

            Η πρόσβαση στο Virtual Campus επιτυγχάνεται με την παροχή του αναγκαίου software, από την Mindquest.

            Τα άτομα που επιλέγουν την Mindquest έχουν συνήθως αφήσει, για κάποιο λόγο, το σχολείο, χωρίς να έχουν καταφέρει να αποκτήσουν απολυτήριο. Η δυνατότητα αυτή δίνεται και σε κάποιον που δεν είναι κάτοικος της Minnesota (αφού εκεί εδρεύει η Mindquest), αρκεί πριν αρχίσει να συνεννοηθεί πρώτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μαθητές από τη Νέα Υόρκη ως τη Νέα Ζηλανδία.

Σ’ αυτό σχεδόν όλες οι εργασίες στηρίζονται στην επικοινωνία μέσω γραψίματος στην οθόνη (IRC). Η επικοινωνία στη virtual τάξη είναι φυσική, γρήγορη και εύκολη. Μπορεί κανείς να δουλέψει με μικρά groups, πάνω σε διαφόρων ειδών bulletin boards (πίνακας ανακοινώσεων) της Mindquest ή να επικοινωνήσει προσωπικά, με τους δασκάλους και τους συμμαθητές, μέσω email. Επίσης υπάρχει το προαναφερόμενο πρόγραμμα IRC, για real-time επικοινωνία. Eχουμε λοιπόν ένα interactive πρόγραμμα, με ηλεκτρονική επικοινωνία με δασκάλους, συμβούλους και συμμαθητές.

Ακόμα υπάρχουν και κάποιοι σύμβουλοι, ειδικοί της Mindquest, με σκοπό να βοηθήσουν το μαθητή να αναπτύξει ένα προσωπικό τρόπο εκμάθησης και να τον καθοδηγήσουν να διαλέξει τα κατάλληλα μαθήματα, που χρειάζεται, ώστε να καταφέρει τελικά να πάρει το απολυτήριό του. Οι περισσότεροι μαθητές καταφέρνουν να το αποκτήσουν μέσα σε ένα χρόνο.

 

·         COLORADO UNIVERSITY

 

            Tο πανεπιστήμιο Colorado University (http://cuonline.edu/pub/index.real) έχει διάφορα τμήματα και σε διαφορετικές πόλεις. Τα αναφέρουμε λοιπόν παρακάτω :

 

BOULDER

·         Division of Continuing Education

 

            DENVER

·         College of Business & Administration

·         College of Engineering & Applied Science

·         College of Liberal Arts & Sciences

·         CU Succeed Program

           

HEALTH SCIENCES CENTER

·         School of Pharmacy

           

COLORADO SPRINGS

·         College of Liberal Arts & Sciences

 

Για το τμήμα Business & Administration του Denver τα παρακάτω μαθήματα παραδίδονται online :

 

            Για την περίοδο που αρχίζει στη 1 Ιουνίου 1998 :

 

            BUSN 6550     : Analyzing and Interpreting Accouting Information

            ISMG 6120     : Data Communication and Client Server Systems

            ISMG 6220     : Organizational Computing

 

            Για την περίοδο που αρχίζει στη 24 Αυγούστου 1998 :

 

            ISMG 6120 : Data Communication and Client Server Systems

ISMG 6240 : Interactive Multimedia Systems

ISMG 6260 : Software Project Management

 

Στο μάθημα ISMG 6120 οι μαθητές διδάσκονται βασικές ιδέες που αφορούν τη μετάδοση data, αρχές που καθοδηγούν τη σχεδίαση και διαχείριση τόσο των WANs όσο και των LANs (Wide και Local Area Networks) και συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το client server computing και τη διασύνδεση ανοικτών συστημάτων.

Στο μάθημα ISMG 6220 τονίζονται θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη των management support systems (συστήματα υποστήριξης διαχείρισης) και ενοποίηση συστημάτων, ώστε να δημιουργηθεί μία αρχιτεκτονική συστήματος μεγάλου πλήθους οργανωμένων πληροφοριών. Οι φοιτητές θα διδαχθούν θέματα σχετικά με την εξέλιξη συστημάτων executive πληροφοριών, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και συστημάτων υποστήριξης groups.

Αντίστοιχα με τα παραπάνω, το μάθημα ISMG 6240 καλύπτει τη θεωρία και τους νόμους που ορίζουν την ανάλυση, τη σχεδίαση και την εξέλιξη των interactive multimedia συστημάτων πληροφοριών. Υπάρχουν επίσης τεχνικά, νομικά θέματα και θέματα ασφαλείας για καταμερισμένα (distributed) hypermedia.

Για το τμήμα Engineering & Applied Science του Denver πάλι, έχουμε το μάθημα CSC 2801 : Java Programming, για την περίοδο που ξεκινά την 1 Ιουνίου 1998. Στο μάθημα αυτό θα γίνει χρήση του Java Development Kit (JDK) 1.1.5 της Sun Microsystems. Επίσης επιτρέπεται όμως η χρήση IDE (Integrated Development Environment) όπως είναι το Jbuilder της Borland και το Visual Cafe της Symantec.

Τα περισσότερα σε αριθμό πάντως μαθήματα, που παραδίδονται online, τα έχει το τμήμα Liberal Arts & Sciences. Αυτά είναι :

 

·         Culture and the human experience

·         Cultural diversity in the modern world

·         Biological anthropology

·         Cell biology

·         Basics of cancer biology

·         Behavioral genetics

·         Fundamentals of communication

·         Technical writing

·         Principles of economics: Macroeconomics & Microeconomics

·         Core composition I & II

·         Advanced composition

·         Introduction to film

·         Introduction to screenwriting

·         Advanced screenwriting

·         Introduction to creative writing

·         Business writing

·         Magazine writing

·         Fantasy literature

·         Writing workshop : Poetry

·         History of film

·         Introduction to art

·         World history to 1500 & since 1500

·         U.S. history to 1876 & since 1876

·         Beginning Latin I & II

·         Analytical geometry and calculus

·         Mathematics for the liberal arts

·         Design and production of multimedia

·         Introduction to the music business

·         Racism and sexism

·         College physics I & lab I

·         Music appreciation

·         Logic and language

·         Business ethics

·         Kosmos: Theories of the universe

·         Research methods in political science

·         Introduction to psychology I & II

·         Introduction to statistics

·         Introduction to sociology

·         Urban sociology

·         Statistics

·         Contemporary social theory & issues

·         Introduction to the theatre

 

Στη συνέχεια βλέπουμε τα μαθήματα που προσφέρει για online διδασκαλία το τμήμα Pharmacy του πανεπιστημίου του Colorado :

 

PRDO 5010 : Immunology

PRDO 5440 : Advanced Drug Literature

 

Όλα τα παραπάνω που αφορούν το Computer Distance Learning επιτυγχάνονται με διάφορους τρόπους, όπως είναι το Computer-Conferencing με τη χρήση ηλεκτρονικών καναλιών ανάμεσα σε groups ανθρώπων σε δύο ή περισσότερες περιοχές, με τη χρήση IRC (Interactive Relay Chat), MOO (Multi-user Object Oriented), MUD (Multi-User Domain), όπως και με Video-Conferencing όπως το CU-SeeMe.

Το IRC είναι ένα πρόγραμμα που σου επιτρέπει να μιλάς ‘live’ σε έναν ή περισσότερους χρήστες, την ίδια στιγμή, σε ένα ‘κανάλι’ όπου άνθρωποι μπορεί να έρθουν ή να φύγουν. Είναι σα να μιλάς σε ένα δωμάτιο, όπου θα ακούγεσαι από οποιονδήποτε είναι παρών στο δωμάτιο.

Το IRC λειτουργεί με βάση το μοντέλο client-server. Οι υπολογιστές καθορίζονται ειδικά ως IRC servers και ένα δίκτυο από αυτούς τους IRC servers είναι σε επαφή μεταξύ τους, ώστε να μεταφέρουν σε όλους τις πληροφορίες που ο καθένας λαμβάνει. Αποκτάς πρόσβαση σε ένα IRC server μέσω ενός IRC client, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που υπάρχει στον οικοδεσπότη computer. Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του IRC client, για χρήση με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (Unix, VMS, VM, MS-DOS, κτλ.), και ο συγκεκριμένος IRC server στον οποίο συνδέεσαι πρέπει να είναι ικανός να συνεργαστεί με τον client σου. Οι διαφορετικές εκδόσεις των IRC client πρέπει να μπορούν να περιμένουν τις ίδιες βασικές IRC εντολές.

Το MOO βασίζεται στην ιδέα ενός εικονικού text-based κόσμου. Με ένα MOO κάνεις telnet σε ένα host και βρίσκεσαι σε ένα εικονικό δωμάτιο, όπου μπορείς να συνομιλήσεις με οποιονδήποτε άλλο ο οποίος είναι συνδεδεμένος στον ίδιο host και μοιράζεται το ίδιο δωμάτιο μαζί σου. Μπορείς επίσης να μεταφερθείς από δωμάτιο σε δωμάτιο και μπορείς να φωνάξεις σε ανθρώπους που είναι σε διαφορετικό δωμάτιο. Είναι δηλαδή μία κατάσταση "same-time different-place", όπου είναι επιθυμητό να έχεις την τάξη μαζί για interaction. Έτσι για distance education, ένας μαθητής στο σπίτι του, μέσω ενός modem μπορεί να συνδεθεί με τον computer του πανεπιστημίου, να κάνει telnet στο MOO site και λάβει μέρος στη σύγχρονη συζήτηση, με τους συμμαθητές του.

Το MUD είναι παρόμοιο με ένα MOO. Συγκεκριμένα τα MOOs προέρχονται από τα MUDs. Το περιβάλλον ενός MUD είναι προγραμματισμό, μέσω της γλώσσας LPC. Μπορείς να κάνεις συναντήσεις στο MUD όσο προσωπικά ή όσο δημόσια θέλεις. Επιπρόσθετα, ένα MUD περιβάλλον ενεργοποιεί το MUD-mail για προσωπικά μηνύματα, και bulletin boards για δημόσιες συζητήσεις. Επίσης σου επιτρέπει να δημιουργήσεις interactive προσομοιώσεις γεγονότων.

Στο Video-Conferencing υπάρχει η δυνατότητα της εικόνας αφού ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με κάμερα για τη μεταφορά της εικόνας και επίσης συλλογής εικόνας (και ήχου συνήθως).

Αυτά σε ότι αφορά την σύγχρονη επικοινωνία (real time μάθηση).

Οσον αφορά την ασύγχρονη επικοινωνία αυτή γίνεται μέσω email για παράδοση υλικού, για εκμάθηση ή και μέσω cd-rom όταν η real time μάθηση δεν είναι αναγκαία.

Επίσης θα πρέπει να εξηγήσουμε την έννοια των όρων online courses και telecourses.

Online courses είναι συνηθισμένα μαθήματα, τα οποία όμως χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά του internet για real-time επικοινωνία ως πρωτεύουσα διδακτική μέθοδο, αντί των διαλέξεων στην αίθουσα, όπου θα έπρεπε να είναι παρών κάποιος. Έτσι παρέχεται ευελιξία σε σπουδαστές με βαρύ πρόγραμμα και είναι αρεστό σε άλλους που δραστηριοποιούνται εύκολα και καθοδηγούνται μόνοι τους. Για να πάρει κάποιος ένα online μάθημα θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα PC με modem και να έχει μία αξιόπιστη πρόσβαση σε ένα Internet Service Provider (ISP), το οποίο περιλαμβάνει email, ftp, telnet και www(World Wide Web) browser.

Τα telecourses με τη σειρά τους παραδίδονται μέσω προγραμμάτων στην τηλεόραση (καλωδιακή ή δορυφορική), αρκεί να υπάρχει ο αποκωδικοποιητής για να υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης στην αντίστοιχη συχνότητα εκπομπής του προγράμματος.

 

SOFTWARE and COMPUTER AIDED LEARNING

 

            Δεν μπορούμε να πούμε πως έχουμε καλύψει εντελώς το CDL, αφού υπάρχουν πάμπολλες ακόμα σελίδες πανεπιστημίων στο δίκτυο, τις οποίες έχουμε παραλείψει.

            Πρέπει τώρα λοιπόν να αναφερθούμε και σε προγράμματα (software) που κυκλοφορούν και σχετίζονται με το CAL.

            Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα εκμάθησης για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Ίσως μάλιστα όσα αναφερθούν να μην καλύψουν πλήρως όλες τις κατηγορίες που υπάρχουν στην αγορά.

 

Adult Software

 

Πάρα πολλά απ’ αυτά τα cd-roms αναφέρονται σε επιστήμες όπως η Ιατρική. Eτσι υπάρχει ένα σχετικό με την οδοντιατρική, το New Dentures from Old. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύχθηκε στηριζόμενο σε αρχές όπως :

·         η βελτίωση υπολογισμού, διάγνωσης και θεραπείας, πάνω στα οποία πρέπει να βασίζεται η θεραπεία των ασθενών,

·         ανάπτυξης της κατανόησης τεχνικών αντιγραφής ολόκληρης της τεχνητής οδοντοστοιχίας.

 

            Το πρόγραμμα περιέχει εννέα μαθήματα βασιζόμενα σε φωτογραφίες, αρχεία, ασκήσεις και ερωτήσεις. Κάθε ασθενής (εικονιζόμενη περίπτωση, ανάλογα με την ασθένεια) έχει καταχωρηθεί και εκλέγεται από το πρόγραμμα, όποτε χρειάζεται και ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς προσφέρεται και μία θεραπεία. Ακόμα υπάρχουν πολλές θεραπείες ασθενειών για εκμάθηση, θεραπείες οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην πράξη, για περισσότερο από δέκα χρόνια στο Newcastle Dental School. Επίσης αναφέρονται και τεχνικές σχετικές με κάθε στάδιο θεραπείας.

            Το cd-rom Management of Traumatised Incisors βελτιώνει τη διάγνωση και το στάδιο θεραπείας πάνω στο οποίο στηρίζεται η επιτυχής διαχείριση του προηγούμενου τραυματισμένου δοντιού και προσφέρει επιπλέον γνώσεις για τη διαχείρισή του, μέσω μίας on-line διάγνωσης. Περιέχει ερωτήσεις σχετικές με εικόνες, ώστε να διαγνωστεί σωστά το τραύμα και να οδηγηθούμε έτσι στην καλύτερη διαχείριση του συγκεκριμένου ασθενούς. Ακόμα έχει τρόπους ώστε ο χρήστης του προγράμματος να εξερευνήσει τη διάγνωση και τη διαχείριση κάθε είδους τραύματος. Υπάρχουν ερωτήσεις ώστε ο χρήστης να οδηγηθεί στις δικές του προγνώσεις και διαγνώσεις σχετικά με το τραύμα κάποιου ασθενούς.

            Το cd-rom με την ονομασία The X-Ray Files, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο υγείας της Αγγλίας, παρουσιάζει τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για ακτινογραφία της στοματικής κοιλότητας, όπως επίσης και σχετικές ταινίες, διαδικασίες, παραγωγή εικόνων και περιέχει ατομικές ασκήσεις. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η καλύτερη κατανόηση των θεμάτων αυτών.

 

Πολλά όμως cd-roms αναφέρονται και σε άλλες επιστήμες, όπως η Χημεία.

 

            Για παράδειγμα αναφέρουμε το Atomic Orbitals το οποίο περιέχει 3D computer animation για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας των ατομικών στοιχείων, της δομής τους στο χώρο και της περιστροφής του ηλεκτρονικού νέφους, κατάλληλο για φοιτητές, μαθητές, αλλά και για προβολή σε τάξεις.

            Άλλο cd-rom σχετικό με τη Χημεία είναι και το Periodic Tabletris, το οποίο ως παιχνίδι βοηθά στην καλύτερη και ευκολότερη εκμάθηση και απομνημόνευση του περιοδικού πίνακα των ατομικών στοιχείων.

 

Πολλά είναι και τα εγκυκλοπαιδικών γνώσεων cd-roms που κυκλοφορούν.

 

            Έτσι με το Ancient Lands μπορεί κανείς να εξερευνήσει και να ανακαλύψει μέσα από πλούσιες εικόνες, ήχους, κίνηση και βίντεο, τον μυστηριώδη και θαυμαστό κόσμο της αρχαιότητας.

            Με το Art Gallery, είτε πρόκειται για σοβαρή μελέτη της τέχνης, είτε για απλή παρακολούθησή της, εδώ υπάρχει τόσο έμπνευση, όσο και πληροφορίες.

            Ακόμη υπάρχει το Composer Collection, με πληροφορίες για τον μουσικό κόσμο των Mozart, Beethoven, Schubert.

            H Encarta 98 Encyclopedia είναι η διάσημη και πολυβραβευμένη multimedia εγκυκλοπαίδεια ενημερωμένη με ένα πλούτο πληροφοριών και μοναδικά interactive χαρακτηριστικά.

            Το Encarta World Atlas αποτελεί τον πιο περιεκτικό γεωγραφικό οδηγό με ρεαλιστικούς τρισδιάστατους χάρτες, multimedia και πλούσιο περιεχόμενο.

            Το Musical Instruments περιέχει για μελέτη τη μορφή και τον ήχο μουσικών οργάνων από όλο τον κόσμο.

            Το Oceans οδηγεί στα μυστικά των ωκεανών, μέσω ενός interactive ταξιδιού στον πολύχρωμο αυτό κόσμο.

            Τα επτά τελευταία cd-roms που αναφέραμε έχουν κατασκευαστεί από την πασίγνωστη πολυεθνική εταιρία λογισμικού, Microsoft.

            Υπάρχουν αρκετά cd-roms που αφιερώνονται στην εκμάθηση άλλων προγραμμάτων και παίζουν τον ρόλο οδηγών.

Τέτοιο είναι και το Πληροφορική – Θεωρία και Πράξη, το οποίο είναι ένα πλήρες ηλεκτρονικό βιβλίο, που περιέχει 12 βίντεο, 150 σελίδες κείμενα, 60 λεπτά αφηγήσεις, 300 φωτογραφίες, κινούμενα σχέδια, γραφικές παραστάσεις και απευθύνεται σε καθηγητές πληροφορικής, μαθητές λυκείου, γυμνασίου και τεχνικών σχολών. Παρουσιάζει τον τρόπο που εκτελείται ένα πρόγραμμα μέσα στον υπολογιστή, δείχνει πως φτιάχνονται τα πολυμέσα, περιέχει λεπτομερή παρουσίαση του βασικού εξοπλισμού, λέει από τι αποτελείται εσωτερικά ένας υπολογιστής. Ακόμα περιγράφει τα δίκτυα, το Internet και το WWW. Παραδίδει ολοκληρωμένα μαθήματα των Windows 95 και 3.1 και παρουσιάζει τον τρόπο για να κάνουμε αναβάθμιση σε έναν υπολογιστή.

            Παρόμοια cd-roms αναφέρονται στην εκμάθηση του Internet, του Word, του Excel και άλλων προγραμμάτων.

Μπορούμε να αναφέρουμε ότι κυκλοφορούν στην αγορά και cd-roms αναφερόμενα σε εκμάθηση ξένων γλωσσών, με τη ύπαρξη ακουστικών μηνυμάτων που δείχνουν τη σωστή προφορά των λέξεων, τη γραμματική και interactive εξάσκηση σε προτάσεις, με παραδείγματα για τη χρήση του καταλληλότερου λεξιλογίου, ανάλογα με την περίσταση.

            Μπορούμε να αναφέρουμε επίσης το cd-rom Ακρόπολη, το οποίο αποτελεί μία multimedia περιπλάνηση στην περιοχή της Ακρόπολης, σε επτά διαφορετικές γλώσσες και με εικόνες από το μουσείο της, το Ερέχθειο, τον Παρθενώνα, την Αγορά, δίνοντας ταυτόχρονα και πληροφορίες για το ρόλο καθενός από αυτά στην αρχαιότητα, και για τις εκδηλώσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνταν το καθένα.

Επίσης ο Παγκόσμιος Άτλαντας, είναι μία multimedia βάση δεδομένων για κάθε μαθητή και ερευνητή.

            Το Ανθρώπινο Σώμα είναι μία ολοκληρωμένη πεντάγλωσση εκπαιδευτική εγκυκλοπαίδεια, τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους. Εδώ μέσα από εικόνες με περιγραφές, μπορεί κανείς να μάθει για την ανθρώπινη ανατομία και φυσιολογία και μάλιστα έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο σύστημα του σώματος μπορεί να εμβαθύνει περισσότερο τις γνώσεις του σε κάθε όργανο αυτού, που παρουσιάζεται με ολοκληρωμένο και παραστατικό τρόπο. Η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να γίνει είτε κατά κεφάλαια, είτε μέσω ενός αναλυτικού ευρετηρίου, καθώς το ανθρώπινο σώμα περιέχει πάνω από εφτακόσια λήμματα που συνδέονται μεταξύ τους με λέξεις κλειδιά.

            Τα τρία παραπάνω cd-roms κυκλοφορούν στην αγορά από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη.

Υπάρχει και cd-rom για κηπουρική, όπου μέσω εικόνων και άλλων ηχητικών μηνυμάτων εξασκείται κάποιος στη διατήρηση ενός αριθμού φυτών, έχοντας πληροφορίες για τη βλάστησή τους, το σωστό πότισμα, όπως και για την αναπαραγωγή τους.

            Με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή μέσω εικόνων και ήχου, εξασκείται κανείς και στη μαγειρική, όπου υπάρχει σε cd-rom ένα πλήθος συνταγών για διάφορα φαγητά, όπως και οδηγίες σχετικές με τον τρόπο σερβιρίσματός τους και με τι μπορούν να συνοδευτούν για να είναι πιο γευστικά.

            Παραπάνω επιλέξαμε τυχαία, ως παράδειγμα, ένα cd-rom από κάποιες κατηγορίες που αυτά ανήκουν, για να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει και που αναφέρεται κάθε κατηγορία. Μερικές απ’ αυτές είναι τα εγκυκλοπαιδικά, τα ψυχαγωγικά, τα εξωσχολικά, τα περιβαλλοντικά, τα γλωσσικά και ένα σωρό ακόμα, ως κηπουρικής και μαγειρικής.

            Το ίδιο κάνουμε και παρακάτω με τα cd-roms που αναφέρονται σε παιδικές ηλικίες.

 

Παιδικό Software

 

            Στα παιδιά ειδικά αφιερώνεται ένα μεγάλο μέρος των cd-roms που κυκλοφορούν στην αγορά, αφού η μάθηση γι’ αυτά μέσω υπολογιστή γίνεται διασκέδαση, ψυχαγωγία, απ’ τη στιγμή που βλέπουν τον υπολογιστή σαν παιχνίδι. Έτσι συνδυάζοντας παιχνίδι και μάθηση απορροφούν πιο εύκολα πράγματα που σε άλλη περίπτωση θα τους φαινόντουσαν βαρετά.

            Αναφέρουμε λοιπόν τον Μικρό Μουσικό του Μόρτον Σουμπότνικ, ένα cd-rom, το οποίο αποτελεί ένα δημιουργικό εργαλείο μουσικής σύνθεσης. Αποτελείται από τον κύριο χώρο σύνθεσης στον οποίο ζωγραφίζοντας στην οθόνη γράφεις στην πραγματικότητα νότες. Έτσι μπορείς να τις αντιγράψεις, να τις μετατοπίσεις, να αλλάξεις κλίμακα και να διαλέξεις ανάμεσα σε 16 μουσικά όργανα. Σ’ αυτό τον χώρο υπάρχουν επίσης και οι μουσικοί κύβοι όπου ακούγοντας έξι διαφορετικά τραγούδια μαθαίνεις για την δομή και την επανάληψη και έτσι στη συνέχεια δημιουργείς τα δικά σου τραγούδια. Υπάρχει ακόμα και το μουσικό βιβλίο, ένα βοήθημα του προγράμματος, με το οποίο συνδυάζοντας τη μελωδία, το ρυθμό και τα όργανα συνεχίζεις στην κατασκευή τραγουδιών. Τελικά λοιπόν φτάνεις σε σημείο να δημιουργήσεις τις δικές σου μελωδίες και ρυθμούς. Αυτό το πρόγραμμα δίνει στα παιδιά τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούν οι συνθέτες, χωρίς να έχουν τη γνώση μουσικής σημειογραφίας. Έτσι πειραματιζόμενα, απελευθερώνουν τη φαντασία τους και σταδιακά αποκτούν μία υποδομή, καταφέρνοντας τελικά να φτιάξουν τη δική τους μουσική.

            Στη συνέχεια μπορούμε να αναφέρουμε το cd-rom ονομαζόμενο Στη Χώρα των Κυκλώπων. Εδώ, μέσω ενός ταξιδιού που κάνουν δύο παιδικοί ήρωες, έχοντας πρώτα κατασκευάσει μία χρονομηχανή, επισκέπτονται το βασίλειο του Ποσειδώνα, ακούνε συναρπαστικές διηγήσεις από τον πολυμήχανο Οδυσσέα, και στο τέλος απαντούν σε ερωτήσεις ενός κουίζ γνώσεων και παρατηρητικότητας. Έτσι εκτός των γνώσεων φυσικής, τεχνολογίας, αστρονομίας, μυθολογίας, ταυτόχρονα κάνει τα παιδιά να ευαισθητοποιούνται σε θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος, με διασκεδαστικό και εύληπτο τρόπο. Τα παιδικά κινούμενα σχέδια, τα εντυπωσιακά χρώματα και η συναρπαστική μουσική αρκούν για να εισαγάγουν ομαλά το παιδί, αλλά και το γονιό ή τον εκπαιδευτικό, στον πολλά υποσχόμενο κόσμο της νέας τεχνολογίας.

            Ακόμη και κλασσικές γνώσεις όπως Ιστορία προσφέρονται σε software μέσω cd-rom. Ενα τέτοιο cd-rom είναι και η Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-1981. Η Ιστορία αυτής της περιόδου προσφέρεται μέσω 400 σελίδων πρωτότυπων κειμένων, 1.100 δευτερολέπτων κινηματογραφικών ταινιών, 60 λεπτών ηχητικών ντοκουμέντων και αφηγήσεων, 800 φωτογραφιών, ιστορικών εγγράφων, πινάκων ζωγραφικής, ιστορικών χαρτών, γραφικών και μουσικής. Οι πηγές του αρχειακού υλικού είναι το Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών, το Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου, το Μουσείο Μπενάκη, το Εβραϊκό μουσείο Αθηνών, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Τύπου και Μ.Μ.Ε. Έτσι με απλό και πειστικό τρόπο, με τη βοήθεια των πολυμέσων, άνθρωποι κάθε ηλικίας γνωρίζουν και βιώνουν τους μεγάλους σταθμούς της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

            Σε cd-rom όμως κυκλοφορούν και βιβλία όπως οι 20.000 Λεύγες κάτω από τη θάλασσα του Ιουλίου Βέρν. Εδώ γίνεται μία παρουσίαση του βιβλίου μέσω περιπέτειας, παιχνιδιών, κουίζ γνώσεων και παρατηρητικότητας και υπέροχης μουσικής.

            Το cd-rom Dinosaurs αναφέρεται σε παιδιά ηλικίας 6-10 ετών και μέσω μιας σειράς κινούμενων εικόνων και ήχων εκπαιδεύει σε θέματα όπως οι δεινόσαυροι, η γη, το ανθρώπινο σώμα, οι ωκεανοί, τα δάση και το ηλιακό σύστημα.

            Τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα cd-roms είναι παραγωγή της Microsoft, ενώ άλλα έχουν κατασκευαστεί από την εταιρία Conceptum σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Πατάκη.