Αποθηκευτικά Μέσα

Ο ρόλος των αποθηκευτικών μέσων στην τεχνολογία των πολυμέσων έχει γίνει ήδη φανερός. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα εξετάσουμε τόσο τον ρόλο των παραδοσιακών μαγνητικών μέσων αποθήκευσης, όσο και των νεότερων οπτικών.