Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Video

Σύμφωνα με τον ορισμό των πολυμέσων, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ολοκλήρωση πολλών τύπων πληροφορίας σε μία εφαρμογή. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι τύποι πληροφορίας; Πως και με ποια μορφή χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές πολυμέσων; Αυτά τα ερωτήματα θα μας απασχολήσουν σε αυτό το κεφάλαιο.