Ψηφιακή Αναπαράσταση της Πληροφορίας

 

Όλα τα συστήματα πολυμέσων στηρίζονται στην ψηφιακή αναπαράσταση της πληροφορίας για τους λόγους που περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 2. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ψηφιοποίηση είναι μοναδικός. Ανάλογα με το είδος του σήματος και το σκοπό της εφαρμογής η μεθοδολογία που ακολουθούμε διαφοροποιείται. Επειδή, όπως έχουμε τονίσει, η ψηφιακή μορφή της πληροφορίας έχει το μειονέκτημα ότι απαιτεί μεγάλους όγκους αποθήκευσης και ταχύτητας μετάδοσης, εκτός από την ψηφιοποίηση, απαιτείται και συμπίεση του σήματος. Σ’ αυτό το Κεφάλαιο θα περιγράψουμε συνοπτικά τις σπουδαιότερες τεχνικές ψηφιοποίησης και συμπίεσης.