Παράρτημα Α

Χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την DHTML

  1.Τι είναι η DHTML ;
  2. Είναι η DHTML ένα πρότυπο σύγκρισης ;
  3. Ποιό browser υποστηρίζει η DHTML;
  4. Εάν οι HTML σελίδες μου δουλεύουν καλά γιατί θα έπρεπε να υιοθετήσω την DHTML ;
  5.Μπορεί η DHTML να αντικαταστήσει τη JavaScript ή τη VBScript
  6.Τι θα συμβεί εάν ένας χρήστης δει τη σελίδα μου που βασίζεται σε DHTML χρησιμοποιώντας παλαιότερη έκδοση browser ;
  7.Θα μπορούν τα HTML εργαλεία μου να δουλέψουν με τη DHTML ;
  8.Τι είναι το έγγραφο αντικειμενικού μοντέλου και πώς σχετίζεται με τη DHTML ;
  9.Πώς η DHTML σχετίζεται με το διαδοχικό στυλ των φύλλων ;
10.Υπάρχει τρόπος να εμποδίσεις τους άλλους να αντιγράψουν τον κώδικά σου που βασίζεται σε DHTML ;
1.Τι είναι η DHTML ;

Η DHTML είναι ένα όνομα δοσμένο από τη Netscape και τη Microsoft για τη χρήσητου μοντέλου αντικειμένωντου εγγράφου, των διαδοχικών στυλ των φύλλων και των σεναρίων, για να γίνουν οι ιστοσελίδες πιο αλληλεπιδραστικές. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες οι χρήστες μπορούν να φτιάξουν τις ιστοσελίδες τους έτσι ώστε να αλλάζουν κατά τη χρήση και να αλληλοεπιδρούν με χρήστες χωρίς επαναφόρτωση.

2.Είναι η DHTML ένα πρότυπο σύγκρισης ;

Όχι. Ενώ η διεθνής εταιρική συνεργασία του παγκόσμιου ιστού επανεξετάζει τις προτάσεις σχετικά με την τυποποίηση του μοντέλου αντικειμένων του εγγράφου, τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

3.Ποιό browser υποστηρίζει η DHTML;

Η Microsoft και η Netscape υποστηρίζουν DHTML στις εκδόσεις 4.0 και μετά με τους αντίστοιχους browsers.

4. Εάν οι HTML σελίδες μου δουλεύουν καλά γιατί θα έπρεπε να υιοθετήσω την DHTML ;

Διότι η DHTML περιέχει κυρίως σενάρια και διότι η ιδέα ότι οι συγγραφείς θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να προγγραμματίζουν αλλαγές στην εμφάνιση της ιστοσελίδας χωρίς επαναφόρτωση είναι μια σημαντική αλλαγή που περιέχει η DHTML. Από την άλλη μεριά, το πραγματικό κίνητρο είναι έτσι κι αλλιώς μια καλή ιδέα για να εμπλουτίσεις τις υπάρχουσες HTML σελίδες σου και να επιτύχεις πιο έντονη αλληλεπίδραση.

5. Μπορεί η DHTML να αντικαταστήσει τη JavaScript ή τη VBScript ;

Όχι. Στην πραγματικότητα όταν κάνεις οτιδήποτε με DHTML πρέπει να προσθέσεις σενάριο χρησιμοποιώντας JavaScript ή VBScript στις σελίδες σου. Εάν το κείμενό σου βασίζεται στη JavaScript ή στη VBScript εξαρτάται από σένα. Όμως από τότε που η JavaScript υποστηρίζεται από δύο browsers, ενώ η VBScript εκτελείται μόνο στον Internet Explorer θα ήταν πιο εύκολο να χρησιμοποιείτε browser συμβατό με τη DHTML όταν χρησιμοποιείτε τη JavaScript.

6. Τι θα συμβεί εάν ένας χρήστης δει τη σελίδα μου που βασίζεται σε DHTML χρησιμοποιώντας παλαιότερη έκδοση browser ;

Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι κάνεις με τη DHTML και από το είδος της κωδικοποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις θα έπρεπε να υπήρχε η δυνατότητα να δημιουργήσεις το περιεχόμενό σου με DHTML κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί από μόνο του σε ένα παλαιότερο browser. Σε μερικά παραδείγματα θα ήταν προτιμότερο να δημιουργήσεις μια τελείως αυτόνομη σελίδα που θα μπορούσε να παρουσιαστεί σωστά με browser που να μην υποστηρίζεται από τη DHTML.

7. Θα μπορούν τα HTML εργαλεία μου να δουλέψουν με τη DHTML ;

Σύντομα όλα τα εργαλεία που σχεδιάζουν HTML θα σου επιτρέπουν να προσθέτεις κώδικα DHTML στις σελίδες σου.

8. Τι είναι το μοντέλο αντικειμενικού εγγράφου και πώς σχετίζεται με τη DHTML ;

Το μοντέλο αντικειμενικού εγγράφουκαθορίζει τις ιδιότητες και τις μεθόδους για τα διάφορα στοιχεία σε μια HTML σελίδα. Τροποποιώντας τις ιδιότητες των στοιχείων της HTML σε μια σελίδα μέσω της πλάγιας γραφής, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα JavaScript, μπορείς να κάνεις τη σελίδα σου πιο αλληλοεπιδρώμενη.

9.Πώς η DHTML σχετίζεται με τα διαδοχικά στυλ των φύλλων ;

Όπως είναι δυνατή η τροποποίηση των ιδιοτήτων των στοιχείων της HTML με τη χρήση του μοντέλου αντικειμενικού εγγράφου μπορείς επίσης να αλλάξεις την εμφάνιση των στοιχείων χρησιμοποιώντας τα διαδοχικά στυλ των φύλλων. Για παράδειγμα την τροποποίηση του στυλ των στοιχείων της HTML είναι εύκολο να την εμφανίσεις ή να την εξαφανίσεις με ανάλογες εντολές.

10.Υπάρχει τρόπος να εμποδίσεις τους άλλους να αντιγράψουν τον κώδικά σου που βασίζεται σε DHTML ;

Όχι. Δεν υπάρχει τρόπος να εμποδίσεις την αντιγραφή του κώδικά σου στις HTML σελίδες σου, συμπεριλαμβανομένου και του κώδικα που σχετίζεται με τη DHTML.
 

Αρχική Σελίδα

Περιεχόμενα DHTML

Παράρτημα Β

Κεφάλαιο 4